En familie på to barn og to voksne spiller kort utendørs. Foto: Øivind Haug

Feriepenger på dagpenger

av: Elise Bjørnebekk-Waagen

Sommerferien er rett rundt hjørnet, og med det også utbetaling av feriepenger. Dessverre er det mange ledige og permitterte som går glipp av feriepengetillegget etter av ordningen ble avviklet av sittende regjering. Arbeiderpartiet fortsetter kampen for permanent gjeninnføring av feriepenger på dagpenger.

8. mars

Elise Bjørnebekk-Waagen

Koronapandemien har ført til omfattende permitteringer, og antall dagpengemottakere økte kraftig. Mange arbeidstakere vil denne sommeren være i en situasjon hvor de har lite eller ingen feriepengeopptjening fra fjoråret. Etter massivt press har regjeringen gått med på å innføre en midlertidig ordning med rett til feriepenger for personer som har mottatt dagpenger. Problemet med den midlertidige ordningen er at den kun varer i 2021 og 2022, og den gjelder ikke for alle.

De som betaler prisen er vanlige arbeidsfolk som står uten feriepenger etter en lang periode med redusert inntekt etter arbeidsledighet og permittering.

På spørsmål om hva som er konsekvensen av å innføre en redusert ordning svarer regjeringen at hele 30 000 personer kan gå glipp av feriepenger med den midlertidige ordningen. I gjennomsnitt hadde hver og en av dem kunne fått utbetalt 16 500 kroner, dersom ordningen ikke hadde vært avviklet i 2015.

Arbeiderpartiet har fremmet en rekke forslag om å gjeninnføre ferietillegget på dagpenger, men regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har stemt imot. Senest den 19. januar 2021 ble det fremmet forslag om dette på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Det er urimelig at dagpengemottakere ikke skal tjene opp retten til et ferietillegg. Som følge av at norske arbeidstakere ikke har rett til betalt ferie, kan mange som har vært ledige i en lengre periode, risikere å stå helt uten inntekt i ferien når de er tilbake i jobb. Ferietillegget på dagpenger bidrar også til å kompensere tapt inntekt for arbeidsledige som har fått inntekten sin betydelig redusert i perioden som ledig eller permittert.

Gode inntektssikringsordninger er viktig både for å sikre trygghet for den enkelte og for å bekjempe forskjeller i samfunnet.

Selv om den rekordhøye ledigheten nå gjør at veldig mange har behov for et slikt ferietillegg, er behovet for den enkelte det samme uavhengig av når man har vært arbeidsledig. Det er derfor uheldig at ordningen regjeringen har innført kun er en midlertidig løsning, og at denne kun skal gjelde for opptjening fra og med april 2020.

Arbeiderpartiet fortsetter kampen for å gjeninnføre feriepenger på dagpenger slik den burde være.