Dobbeltdekkere på Østfoldbanen?

Skal du ta Østfoldbanen, og går inn på NSB sine nettsider så står det så hyggelig at «På Østlandsbanen har vi disse fasilitetene om bord: NSB Komfort – Behagelige seter, strømuttak og gratis kaffe, te og aviser, internett (Wifi) og NSB Stille - Stillekupé».

Jernbane

Det står imidlertid ingenting om sprengt kapasitet på togene og banen, som gjør at du i rushtiden må stå fra Moss til Oslo, eller at du risikerer å komme for sent på jobb fordi toget kjører i kø fra Ski til Oslo. Dette er hverdagen på Østfoldbanen, og det har det vært lenge!

Enkelte har foreslått å kutte ut nettopp det NSB reklamerer med, komfort-avdeling og stillekupe, slik at flere kan få sitte til samme pris? Andre etterlyser flere togsett? Intet skjer.

Det er imidlertid ikke bare pendlerne som sliter med sprengt kapasitet på Østfoldbanen. Også godstransporten opplever dette. Godsandelen på banen er nå nede i 2 pst. og fyller isteden opp E6. Det er heller ingen nyhet! Jeg er klar over at et enstemmig Storting har vedtatt utbygging av intercity til Halden innen 2030. Men det er lenge til 2030.

Jeg er klar over at nye togsett er kjøpt inn. Men ikke tilstrekkelig mange til Østfoldbanen. Det skyldes ikke bare manglende prioritering fra regjeringen og NSB sin side, men også for korte perronger til lange tog, la rett være rett. Det er imidlertid ikke noe nytt. Forlengelse av perrongene kunne kanskje fortsatt være et kortsiktig tiltak som kunne hjelpe på situasjonen på kort sikt?

Jeg stilte spørsmål til samferdselsminister Solvik Olsen i spørretimen denne uken, hva han konkret vil gjøre for å bedre forholdene på Østfoldbanen inntil banen er bygd ut og nye togsett på plass. Jeg etterlyste også hva statsråden vil gjøre fram mot framleggelsen av NTP for å få Sverige med på et felles prosjekt for å få bygd ut banen til Gøteborg. Svaret var ikke oppløftende. Statsråd Ketil Solvik Olsen viste til økt vedlikehold, og den planlagte utbyggingen av dobbeltsporet på Østfoldbanen, og at det kjøpes inn nye Flirt-tog, men erkjente at det ikke er tilstrekkelig for Østfoldbanen.

«En løsning som jeg blir fortalt at det ses på, er å se om det er mulig å leie inn to-etasjers togsett i en periode rett og slett for å få benyttet høyden bedre når en ikke kan benytte lengden eller øke frekvensene. Det er noe som det nye materiellselskapet vi har opprettet vil se på etter bestilling fra Jernbanedirektoratet», sa statsråden. Altså ikke et politisk initiativ, men et initiativ fra de 2 nye leddene som regjeringen har etablert i jernbanehierarkiet, mellom samferdselsdepartementet og NSB.

Noen kortsiktig bedring kunne han imidlertid ikke forespeile togreisende i Østfold. Ei heller for godstransporten, der han skyldte på svenskene og at de ikke prioriterte utbygging av jernbanen til Gøteborg. Ikke mye politisk vilje å spore i disse svarene altså, til å gjøre noe med Østfoldbanen på kort sikt. Jeg håper engasjementet er større for å følge opp utbyggingen av Østfoldbanen til Halden innen 2030.

Imellomtiden får vi avvente svaret fra Materiellselskapet, om Østfoldbanen blir første banen i Norge som kan prøve ut to-etasjes tog.

Irene Johansen, stortingsrepresentant AP