Orkla må vise samfunnsansvar

Orkla har gjennom generasjoner vært en viktig næringsaktør i Østfold, med Borregaard og Stabburet som to flaggskip og sterke merkevarer for konsernet. På denne bakgrunn ber Østfold Arbeiderparti styret i Orkla om ikke å iverksette vedtaket om å flagge ut produksjonen fra bedriften i Rygge.

original_1478641581_923547

«I generasjoner har Idun vært en favoritt i norske hjem og løftet smaken på all slags mat». Slik reklamerer Orkla for en av sine sterke merkevarer på konsernets hjemmeside.

Nå har styret fattet et prinsippvedtak om å flytte produksjonen av disse produktene fra fabrikken i Rygge til Sverige. I mange tiår har bedriften i Rygge bidratt til verdiskapningen og overskuddene i Orklakonsernet. Det ligger ikke andre hensyn til grunn for utflaggingen enn ønsket om enda større overskudd.

Et sentral element i den norske arbeidslivsmodellen er det gode og tillitsfulle samarbeidet mellom partene i arbeidslivet. Det gjelder mellom hovedsammenslutningene, LO og NHO, mellom forbundene og bransjeorganisasjonen og på den enkelte bedrift. På denne måte er det gjennom tiår utviklet en sterk, felles ansvarsfølelse for bedriftenes konkurransekraft i forhold til den aktuelle økonomiske situasjonen for landet. Siste demonstrert gjennom et moderat og ansvarlig lønnsoppgjør i frontfaget.

Hvis dette skal bevares, er det viktig at også eierne i private bedrifter viser vilje og evne til å ta ansvar for å bevare norske industri- og produksjonsarbeidsplasser, som er effektive og lønnsomme.