Viktig med nordisk samarbeid!

av: Solveig Vitanza, landsmøtedelegat

Jeg er glad for at en hovedsatsning og det første løftet vi gir i programmet er trygt arbeid til alle. Vi står nå i situasjon der det titusener står uten arbeid og det er vanskeligere enn noen gang for unge å komme inn i arbeidslivet.

S

Solveig Vitanza, landsmøtedelegat for Østfold AP

Velferdsstaten som vi er stolte av i Norge er avhengig av det spleiselaget arbeidsplasser bidrar med. Vi trenger nå et regjeringsskifte med arbeiderpartiet ved roret slik at vi kan bruke fellesskapets muskler på å skape bærekraftige og mangfoldige arbeidsplasser.

Trygge jobber og en lønn det går an å leve av, er avgjørende for å skape et mer rettferdig samfunn. Vi trenger en politikk som bidrar til små lønnsforskjeller og som verdsetter arbeidsinnsats på en rettferdig måte.

Vi har nå klappet i et år for helsearbeidere, samtidig som våre hverdagshelter må jage etter ekstravakter for å få familieøkonomien til å gå opp. Vi skal bidra til å styrke arbeidet med hele faste stillinger. Arbeidstakerne må få økonomisk trygghet i hverdagen slik at de kan etablere seg og skaffe stabilitet for seg og sin familie. Hele faste stillinger gir også bedre tjenester der tjenestemottakeren kan føle seg trygge på å møte faste ansatte som har den kompetansen og erfaringen de trenger. Ikke minst trenger vi denne satsningen for å få unge til å velge disse yrkene i fremtiden.

Jeg kommer fra Halden der vi har en felles bo- og arbeidsregion med Sverige. Dette gjelder også mange av regionene som er representert her i dag. Vi har lagt inn et forslag i partiprogrammet om å styrke det nordiske samarbeidet. Et år med stengte grenser har vist oss hvor avhengige vi er av en gjensidig grensependling, vi må nå legge inn en ekstra innsats for å styrke og vise at vi verdsetter den berikelsen og kompetansen vi utveksler med våre nordiske naboer.