16-årig stemmerett, en seier for ungdommen!

Isak Hagaseth Mydske

11 mai vedtok stortingsgruppa til Ap at de støttet valglovutvalgets innstilling på å gi 16-åringer stemmerett i kommune og fylkestingsvalg. Dette er en sak som har vært viktig for AUF i mange år, men det er først med nedsettelsen av valglovutvalget at debatten på nytt ble aktualisert. Med flere unge som stemmer vil vi også få en helt annen mulighet til å forme samfunnet og løse de utfordringene vi står ovenfor.

At Ap går inn for dette er viktig for alle de 16 og 17 åringene som vil delta i demokratiet, men det er også en viktig symbolsk handling. Mens verden går i en autoritær retning, med populister og «sterke» antidemokratiske ledere på fremmarsj så velger heller Ap å utvide og styrke demokratiet vårt. Vi sender med dette et signal om at vi ikke skal la de autoritære kreftene vinne, og vi vil med det også befeste vår posisjon som verdens beste demokrati. Dessuten står Ap her sterkt i prinsippet om at stemmerett er nettopp det, en rett, det er ikke opp til alle 17 åringer i Norge å bevise at de fortjener stemmerett, det er tvert imot vi andre som i så fall må bevise det motsatte.

Dette vedtaket har ikke bare dukket opp av seg selv, det har vært en lang og faglig prosess bak. Valglovutvalget er en gruppe med eksperter og politikere som ble satt ned av kongen i statsråd i 2017 for å komme med forslag til endring i valgloven. Konklusjonen deres var tydelig; det er et gode for demokratiet om flere får delta. Det er også bekreftet i prøveprosjekter som er gjennomført de siste årene. Når 16 åringene fikk mulighet til å stemme brukte de faktisk stemmeretten i større grad enn 23-åringer, samtidig stemmer de på partier i et nært identisk mønster som de øvrige velgerne. Dermed vil man ikke se store endringer utenom at unge vil få en bedre mulighet til å engasjere seg og delta.

En positiv endring som vi vet 16-årig stemmerett vil føre til er at vi får flere unge folkevalgte. Fortsatt så er ungdommer underrepresentert i en del kommunestyrer over landet, men i det flere unge vil stemme så vil det legge press på nominasjonsprosesser,  

Argumentene mot 16-årig stemmerett holder ikke vann, og jeg er stolt av at Østfold Arbeiderparti har et sterkt, positivt, vedtak som nå er blitt politikken til hele Ap. Vi lever i en tid der ungdommer er mer engasjert enn noensinne, vi har deltatt i klimastreik og black lives matter demonstrasjon, dagens ungdommer er engasjerte og må bli hørt. Nå som AUF har fått gjennomslag i partiet må vi ta kampen videre. Andre politiske partier må stilles til veggs og utfordres ovenfor ungdommen, slik skal vi sørge for at Ap sin politikk blir nasjonal politikk.

Isak H. MydskeAUF leder i Østfold