Med ryggraden i oljefondet

Arbeiderpartiet har ikke noe imot å diskutere skattenivået her i landet, tvert imot, men da må debatten om skatt ta utgangspunkt i at vi har store utfordringer å løse innen skole, helse og omsorg i tiden som kommer.

original_1478638238_0702963

Østfold Høyres Ingjerd Schou hevder at Arbeiderpartiet er på vingel hva gjelder både egen politikk og regjeringens prioriteringer i statsbudsjettene de har lagt fram.

Så feil kan man ta og Schou er i ferd med å sette rekord i historieforfalskning i et heller blekt forsøk på å vri fokuset vekk fra hva regjeringen egentlig driver med i sine statsbudsjetter.

Høyre og FrP i regjering har i alle sine budsjettframlegg i regjering vært nødt til å gå i oljefondet for å få regningen til å gå opp. Høyre snakket i valgkampen 2013 om å gjøre norsk økonomi mindre oljeavhengig. Så kommer Høyre i regjering og oljekranene i statsbudsjettet blir skrudd opp. Ikke bare én gang , men syv ganger har Høyre pøst på med mer oljepenger i sine ulike budsjettforslag.

Det er betimelig og på sin plass og sette spørsmåltegn ved budsjettdisiplinen, eller mangel på sådan. Høyres tidligere argumentasjon om at generasjonsregnskap var viktig ble kastet på havet i det samme øyeblikk de inntok regjeringskontorene.

Så sier Ingjerd Schou og Høyre at det er en ekstraordinær situasjon - og ja, det kan man hevde. Problemet er at Høyre ved alle budsjett siden de tok over konsekvent har brukt mer oljepenger og da framstår fortellingen om et unntaksbudsjett som lite troverdig.

Dersom regjeringens budsjettforslag for 2016 går gjennom brukes ca. 23 milliarder kroner til å senke skattenivået for Norges aller rikeste, bare smuler av disse 23 tusen millionene har kommet den vanlige skatteyter til gode.

Bare på å senke formuesskatten, med et lite forbehold om at 2016 budsjettet ikke er ferdig, har regjeringen brukt ca. 10 milliarder der regjeringens egne utredninger viser at en slik skattesenking gir liten eller ingen effekt utover å berike de rikeste enda mer.

Men for all del, et Høyre i regjering må jo få hilse hjem til sine egne velgere og støttespillere, men å framstille det som en god og offensiv skattepolitikk for å øke investeringer og få flere arbeidsplasser er jo, sagt med rene ord, det rene tull og tøys.

Det finnes en rekke fler og bedre måter å stimulere til økte investeringer i arbeidsplasser på enn å senke formuesskatten, og det vet Høyre og Ingjerd Schou utmerket godt.

For tre år siden mente Høyre at Norge brukte for mye oljepenger og at dersom Høyre kom i regjering skulle de ha sterk ryggrad og gjøre Norge mindre oljepengeavhengig. Nå bruker Høyre og Ingjerd Schou ryggraden til å suge oljepenger inn i statsbudsjetter hvor skattesenkninger blir prioritert framfor satsing på felles velferdsløsninger i helse, skole og omsorg.

Arbeiderpartiet mener ganske enkelt at denne regjeringen prioriterer feil på mange områder og den kritikken som har blitt framført mot regjeringens budsjettforslag står seg meget godt, det må Ingjerd Schou bare ta inn over seg.

Arbeiderpartiet har ikke noe imot å diskutere skattenivået her i landet, tvert imot, men da må debatten om skatt ta utgangspunkt i at vi har store utfordringer å løse innen skole, helse og omsorg i tiden som kommer.

Da må vi ha et skattesystem som gjør at alle må bidra i forhold til evne og få etter behov. Jeg tror de fleste av oss, når vi tenker etter, forstår at vi har ikke fått det velferdssamfunnet vi har fordi vi har hatt Europas laveste skattenivå, vi har klart å bygge et velferdssystem sten på sten på grunn av et mest mulig rettferdig skattesystem hvor de som tjener mest har betalt mest.

Nå må vi ikke sette oss i en situasjon hvor tilliten til skattesystemet blir svakt, det vil vi alle tape på. Bruken av skattepenger og oljepenger må ha en sterk forståelse hos flertallet i folket, om ikke går det ille og her har Høyre og regjeringen et stort ansvar å bære.

Fortsetter Høyre på samme måte i kommende budsjetter vil de etterlate en arv som består av høyt utgiftsnivå, lavere inntekter og svekket formue. Så får folk spørre seg om det er til beste for framtiden.

Stein Erik Lauvås
Stortingsrepresentant
Leder Østfold Arbeiderparti