Østfold skal være et sted hvor unge lykkes

Østfold skal være et sted hvor unge lykkes og for å få til det, så må det tilrettelegges. Dette gjelder like mye innen utdanning, som innen folkehelse eller innen idretten.

Idrett

I samarbeidet mellom skole og idrett har vi tilrettelagt ganske mye allerede og mer vil komme. Et godt bevis på at vi i stor grad lykkes ser vi innen idrettsfag - Visste du at idrettsfag er den studieretning i Østfold med høyest andel av elever som fullfører og består videregående opplæring på normert tid? Hele 95% av elevene fullførte og besto Vg1 i skoleåret 2016/17. Dette er bra og vi må snakke mer om det. Vi må tørre å skryte litt av dette!

I disse dager så tar vi ett skritt videre; Gjennom et samarbeid mellom Østfold Idrettskrets, Høgskolen i Østfold, Olympiatoppen Øst og Østfold Fylkeskommune, etableres det nå et eget regionssenter for Olympiatoppen her i Østfold. Dette senteret vil være med på å gi funksjonsfriske- og para-idrettsutøvere fra fylket vårt, muligheten til å satse på en toppidrettskarriere samtidig som de kan fortsette å bo der de bor. Dette har vært savnet og det er en god ting at det nå kommer på plass.

Igjennom blant annet Topp-idrettslinjen på St. Olav har fylkeskommunen et tett og godt samarbeid med idretten, på klubb-, krets og forbundsnivå og når vi nå har fått et nytt regionssenter for Olympiatoppen som etableres i Fredrikstad, vil fylkeskommunen og toppidrett på St. Olav være naturlige og viktige samarbeidspartnere for dette senteret. Ja alle idrettslinjene i fylket vil være naturlige samarbeidspartnere med dette senteret.

Tanken er at vi ved å beholde eliteutøverne og deres trenere i fylket, så vil lokalmiljøer kunne nyttiggjøre seg av personer med god idrettsfaglig kompetanse. Man skal heller ikke undervurdere at toppidrettsutøvere ofte fremstår som gode forbilder for barn og unge i alle aldere og kan således bidra til økt folkehelse gjennom fysisk aktivitet både i skolen og på fritiden.

Dette samarbeidet er en bevisst og villet satsing fra Østfold fylkeskommune side, fordi Østfold skal være et sted hvor unge lykkes.

Andreas Lervik (Ap)

Leder av fylkestingets komite for næring- og kultursaker