Skatteforliket - mer lønnsomt å investere i arbeidsplasser

Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for flere viktige grep som vil være med på å øke investeringene i norsk næringsliv og sikre norske arbeidsplasser i de forhandlingene som har pågått etter jul om et skatteforlik. Vi øker lønnsomheten i bedriftene langs linjer som langt på vei følger opp forslag som Arbeiderpartiet la frem allerede i høst, sier stortingsrepresentant Irene Johansen i en kommentar.

original_1478640648_9836435

Det er svært viktig, ikke minst i en tid hvor Norge har det høyeste antallet ledige noensinne. Men eierne skal fortsette å bidra over skatteseddelen. Det er viktig å understreke at dette ikke er et forlik om personskatt, om skattenivået i Norge eller om fordeling. Dette er et forlik om bedriftsskatt som vil gjøre det mer lønnsomt å investere i arbeidsplasser i Norge. Arbeiderpartiets gruppe har i dag sluttet seg til forliket, og de andre partigruppene ventes å gjøre det samme utover dagen.

Se mer om skatteforliket på Arbeiderpartiets hjemmeside.