EØS-avtalen sikret i regjeringsplattformen

av: Svein Roald Hansen, tidligere stortingsrepresentant for Østfold Ap

«EØS-avtalen skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa. Regjeringen skal jobbe mer aktivt for å fremme norske interesser innenfor rammene av avtalen, og handlingsrommet i EØS-avtalen skal tas i bruk med særlig vekt på å sikre nasjonal kontroll på områder som norsk arbeidsliv, energi og jernbane.» Slik sikres EØS-avtalen i den nye regjeringsplattformen i avsnittet om internasjonalt samarbeid. Men hvor ble det av kravene om å utrede alternativene til EØS? Klokt håndtert gjennom punktet: «Gjennomføre en utredning for å vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste 10 år. I den forbindelse skal det blant annet utredes erfaringene nærstående land utenfor EU har med alternative avtaler med EU.» Vi kan være trygge på at en slik utredning vil forsterke grunnlaget for å hevde at det finnes ingen handelsavtale med EU som sikrer norske eksportbedrifter bedre og tryggere markedsadgang til EU-landene enn EØS-avtalen.  Slik utredningen om erfaringene med EØS-avtalen, Innenfor og utenfor» gjorde for noen år siden. Så står det at man «så raskt som mulig gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke». Det vil kunne bli en interessant og nyttig erfaring. Et annet interessant punkt i regjeringserklæringen er dette: «Bidra til et forsterket justispolitisk samarbeid i Europa for bedre å kunne bekjempe digital og annen grensekryssende kriminalitet.» Senterpartiet ønsker jo ikke bare at vi skal erstatte EØS-avtalen med en annen handelsavtale, de ønsker også at vi går ut av Schengen-samarbeidet, som også omfatter et justispolitisk samarbeid i Europa. Nå er de med på at dette tvert imot skal forsterkes. Så skal effekten av EØS-midlene som bevilges til sosial og økonomisk utvikling i EØS gjennomgås, i lys av de senere års økning i bevilgning. De midlene har Senterpartiet kritisert og forsøkt latterliggjort de siste årene. De har kuttet til avtalte bevilgninger og brukt disse pengene til å dekke utgifter i sine alternative budsjetter. Nå må finansminister Vedum lage budsjetter uten å ta denne muligheten i bruk. Kort sagt, alle vi som har vært opptatt av å ivareta våre avtale med EU har grunn til å være svært fornøyde med denne regjeringsplattformen.

Svein Roald Hansen

Svein Roald Hansen, tidligere stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti