Statsbudsjettet Skuffende for Østfold

Flypassasjeravgiften består og prisjusteres. Det er skuffende og et kraftig nederlag for Høyre og FrP i Østfold, som gikk til valg på å fjerne eller endre avgiften. Nå ser det mørkt ut for gjenåpning av Rygge.

våre tre stortingsrepresentanter

Fredrikstad og Sarpsborg får ikke midler til belønningsordningen nå, slik de har søkt om. Det vil samferdselsdepartementet først ta stilling etter at sluttrapportering for gjeldende avtale foreligger innen 31. 1.2018

Det foreslås at kommunene må ta en enda større del av utgiftene til ressurskrevende brukere ved at innslagspunktet foreslås økt til med 50.000 kroner til vel 1,2 millioner kroner.

Flere kommuner i Østfold får også økte utgifter med endret bemanningsnorm i barnehage. Dessverre legger regjeringen til grunn at normen allerede er oppfylt på nasjonalt nivå, dette har store konsekvenser for Østfold-kommuner.

Det blir tøffe tak i Østfoldkommunene og prioriteringene blir beinharde, det er nærmere til å kutte i tjenester til innbyggerne heller enn å få økt kvalitet i tjenestene.

På avgiftssiden, så er det videreføring av avgiftene på alkohol og tobakk.

Pendlere i Østfold som er borteboende får økt skatt, reiser du langt på jobb og har hybel med mulighet til å lage mat får man økt skatt. Reiselivsbedriftene får økt moms.

Vi finner heller ikke spor av forslaget om at Østfold skal få stopp i bosetting av flyktninger, som Erlend Wiborg og Sylvi Listhaug lanserte i valgkampen.

Vi finner heller ikke midler til nytt tilbygg ved sykehuset Østfold på Kalnes, noe også Erlend Wiborg forespeilet oss i valgkampen.

Vi ser at en del samferdselsprosjekter ligger inne med bevilgninger og det er bra, samtidig som dette er avtaler inngått tidligere og er en del av en langsiktig satsing. Utbyggingen av Østfoldbanen i Moss vil gå etter de planene som er vedtatt, og det er ikke tegn til vilje til å forskere framdriften videre gjennom Fredrikstad og Sarpsborg mot Halden.

Høyskolen i Østfold avspises med 15 flere studieplasser innen IKT, men ikke flere plasser innen lærerutdanningen eller sykepleierutdanningen.

Elise Waagen, Svein Roald Hansen og Stein Erik Lauvås