Gratis skole i fare

Med knappest mulig margin har fellesnemda for nye Viken Fylkeskommune vedtatt at det skal bli slutt på ordningen med gratis PC for alle elever på videregående skole.

student

Elevene må i stedet bruke utstyrs-stipendet sitt på å kjøpe egen PC. Jeg føler meg ikke trygg på at det gir lik rett til utdanning for alle.

Arbeiderpartiet vil være garantisten for at gratisprinsippet skal gjelde for alle elever – også inn i Viken. Det er en forutsetning for å sikre alle lik rett til videregående utdanning og for å redusere frafall og drop-out. Det som kan kalles for «Østfold-modellen» når det gjelder gratis utlån av pc-er til elever i videregående skole har vært unik i landsmålestokk, og noe vi har vært svært stolte av i Østfold. Målet med den nye fylkeskommunen må jo være at en tar det beste fra de tre eksisterende fylkeskommunene og viderefører dette inn i Viken. Vi fra Østfold sin side vil kjempe hardt for at det også skal gjelde gratis PC.

Ingen av de to andre har hatt så gode ordninger som det vi har hatt. I Buskerud har elevene blitt trukket av utstyrsstipendet for lån av pc, og i Akershus har praksisen vært den samme som nå er vedtatt for Viken. Fra skoleåret 2020/2021 skal førsteklassingene bruke private pc-er i undervisningen mens elever som er i et utdanningsløp vil fortsette med ordningen de har i dag. Elevene kan benytte seg av en innkjøpsavtale hvis man ikke ønsker å bruke egen pc. Det legges da til grunn at utstyrsstipendet brukes til kjøp av digitalt utstyr og at Viken fylkeskommune dekker mellomlegget mellom stipendet og kostnaden til kjøp av pc-en.

Østfold har vært i front med gratis pc til elevene i videregående skole. Vi ser derfor på innføringen av ny ordning som et tilbakeskritt for målet om en felles digital elevhverdag. Sikkerhet og oppdateringer i nettverket vil være krevende. En ordning der alle kan ha med egen PC hjemmefra vil også bli vanskelige å håndtere fra lærerne sin side. Det er lett å se for seg at undervisningen stopper opp eller ikke kommer i gang når alle har ulike PCer som fungerer forskjellig.Østfold er et fylke med en stor grad av yrkesfaglig utdanning. Elevene på yrkesfag må bruke sitt utstyrsstipend til nødvendig utstyr. Hvordan disse skal finansiere en PC i tillegg er det ingen som kan si noe om i dag.

Først når alle får samme tilgang til nødvendig utstyr får vi sikret lik rett til utdanning. Vi føler oss ikke trygge på at den nye ordningen vil ivareta gratisprinsippet. I tillegg vil det bli store sosiale forskjeller i klasserommet når noen kan ha med seg fancy utstyr hjemmefra mens andre blir nødt til å bruke et hardt tiltrengt utstyrsstipend for å kjøpe de billigste modellene.

Debatten viste med all tydelighet hvorfor ikke fellesnemda burde ha vedtatt denne saken. Den har så sterke innslag av politikk, verdier og mange på en sosial profil at dette er en sak som det nye fylkestinget burde ha vedtatt. Fellesnemda skal være et konsensusorgan, som bare har som oppgave å legge til rette for ny fylkeskommune – ikke kjøre gjennom skarpe politiske saker med minst mulig flertall.  Vi vil kjempe for å gjøre om på dette vedtaket. For oss er det avgjørende viktig å sikre lik rett til utdanning for alle. 

Siv H. Jacobsen

Østfold Arbeiderparti