Ap vil stoppe bruken av ulovlig innleie.

Arbeiderpartiet vil at innleie begrenses til vikariater, der det er avtale med tillitsvalgte i virksomheter bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett eller mellom produksjonsbedrifter.

Svein Roald Hansen

I forslaget heter det også at regjeringen må komme til Stortinget med strakstiltak for å forby all innleie fra bemanningsforetak i byggebransjen i Oslofjord-området og tiltak for å ekskludere aktører som har brutt innleie-regelverket fra framtidige offentlige kontrakter.

Bakgrunnen er en rapport som kom høsten 2019 om bruken av innleie i Oslo og Akershus hvor det kommer frem at bruken av innleie er omfattende. Rundt 35% av alle på en byggeplass er innleide. 80% av de innleide kommer fra bemanningsforetak.  Antall ansatte i bemanningsforetak har fra 2017 økt fra 13 933 til 22 182 høsten 2019.  Rapporten dokumenterer grundig hvordan bruken av innleie har økt betraktelig. 

Faste ansettelser er en viktig byggestein i det norske arbeidslivet. Faste ansettelser gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen for arbeidstakere i Norge. Bruken av innleide arbeidstakere går utover, og kan være med å fortrenge, faste ansettelser som vanlig ansettelsesform i Norge. 

Bemanningsbransjen har blitt en lukrativ bransje og har i perioden 2016 til 2018 økt omsetningen med 52,2% bare i Oslo-regionen. Samtidig kommer det gjentatte ganger rapporter om ulovlig bruk av innleie. I 2017 ble det rapportert om at 85% av all innleie i Oslofjorden har foregikk ulovlig og det er gjentatte rapporter om brudd på allmenngjøringsloven. Sist ved utbyggingen av nasjonalmuseet i høst hvor det viste seg at innleide hadde en lønn på 99 kr hvor den allmenngjorte tariffen er på 184,36 kr i timen.  

Arbeiderpartiet vil rydde opp i den utstrakte bruken av ulovlig innleie og sikre like rettigheter til alle ansatte i Norge.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet