ENERGIUTPRESSING – ANGREPSKRIG og TØRRÅR

av: Stein Erik Lauvås

Russland struper gasstilførselen til Europa, vi så det for ca. et år siden, men forsto ikke at det var Russlands opptakt til angrepskrigen de startet mot Ukraina. For tiden er det Putin som herjer med strømprisene i Norge og Europa i et forsøk på å splitte Europas fordømmelse og sanksjoner mot Russland. Det må vi sørge for at Putin ikke lykkes med. Vi må sørge for at Norge og Europa står samlet om fordømmelsen av angrepet på Ukraina, svikter vi å stå samlet i denne situasjonen vil det være en åpen dør for Putin og Russisk politisk ledelse for å ikke bare fortsette utpressingstaktikken, men forsterke den. Roser du bikkja når den biter, ja så fortsetter den å bite.

På toppen av det hele ser vi et tørrår i store deler av Sør-Norge, vannmagasinene fylles ikke opp slik vi stort sett er vant til, noen har kritisk lav vannstand. Det kan bli en utfordring for strømproduksjonen utover vinteren, dersom vi ikke får en våt høst med mye nedbør i Sør-Norge, vil mange av våre vannmagasin få en meget lav fyllingsgrad, så sier ekspertisen at rasjonering og strømutkobling ikke er veldig sannsynlig. Som om ikke tørrår i Norge var nok, så er det tørke i størstedelen av Europa, store deler av Asia og i Nord Amerika, og dette kommer samtidig. Det er på flere kontinent nå bekymringer for om avlingene kommer å strekke til fram til neste innhøsting. Noen har omtalt dette som en perfekt storm. Uansett er det slik at alt dette har truffet oss noenlunde samtidig, med de konsekvensene vi ser på strømpriser, matpriser, inflasjon og økte renter som følge.

Nå tas det grep politisk for å demme opp for de ulike utfordringene. Vår egen regjering tar grep og har innført Europas sterkeste strømstøtte til husholdningene og vi er i god gang med å innføre støtteordninger også for mange bedrifter. Vi har satt i gang jobben med å få bedre regler for å hindre at vannmagasinene tappes ned for mye, en kraftig satsing på havvind, vi styrker mulighetene for husholdninger og bedrifter til å installere energisparende teknologi, og vi har satt i gang jobben med å raskere kunne bygge ut nettkapasiteten mellom ulike regioner i Norge. Men i det store og hele finnes det svært få raske løsninger, bortsett fra om Putin kunne avblåst sin angrepskrig og startet opp igjen å levere gass til Europa slik som kontraktene tilsier, og at været ble slik i Sør-Norge og Europa at vannet i elver og magasiner kommer tilbake.

Stein Erik Lauvås

Stein Erik Lauvås

Vi må se på nye langsiktige løsninger samtidig som vi løser de akutte utfordringene. Og det mest innlysende svaret er at vi må bygge mer fornybar kraft, vi må bygge sterkere og bedre strømnett innenlands, og vi må i årene som kommer utvikle, og ikke avvikle olje og gassnæringen.

Jeg vil oppfordre dere alle til å delta i debatten og komme med innspill til diskusjonsnotatet som er sendt ut til alle partilag, kommunepartier og fylkespartier som omhandler hvordan Arbeiderpartiet skal utforme sin energipolitikk for framtiden, svarfristen for dette er 30 september. Deretter skal det jobbes med dette og legges fram på Landsmøtet i Arbeiderpartiet våren 2023 hvor vedtak skal gjøres.

Av mange viktige debatter den nærmeste måneden er muligens denne den viktigeste. Her trenger vi at alle forslag kommer på bordet.