Ravneberget fengsel må utvides

Fredrik Bjørnebekk-Waagen sendte den 20.11.2015 et skriftlig spørsmål fra Stortinget til Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, «om statsråden vil følge opp initiativet fra Sarpsborg kommune om å bedre soningsforholdene ved Ravneberget fengsel, og vil statsråden være positiv til en utvidelse av fengselet slik Sarpsborg kommune foreslår?».

original_1478639055_5820575

Statsråden svarte den 25.11.2015 at «Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for straffegjennomføringskapasitet på Østlandet. Den omfatter all kapasitet i fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Ravneberget fengsel blir også vurdert i denne sammenheng. Utredningen skal nå gjennom kvalitetssikring (KS1) iht. regleverket for store statlige investeringer. Hva som eventuelt skal skje med Ravneberget fengsel vil jeg komme tilbake til.».

Jeg vil her minne om hvor viktig det er at soningsforholdene bedres snarest.

Ravneberget fengsel er et av få kvinnefengsler i Norge og har en kapasitet på 40 plasser. Dette gjør at det soner opptil fire kvinner på samme rom. Dette forringer kvaliteten på kriminalomsorgen.

Sarpsborg kommune eier fengslet, og jeg har signalisert i brev til justiskomiteen den 12.01.15 at Sarpsborg kommune er villig til å stå for investeringen forutsatt en langsiktig leieavtale med Kriminalomsorgen.

Dette vil da gi en vesentlig bedring av soningsforholdene, og økt soningskapasitet.

En utvidelse av Ravneberget er derfor tvingende nødvendig, og jeg finner det helt uakseptabelt at kvinnene skal sone under slike forhold. Dette hadde aldri skjedd dersom det var menn som skulle sone her.

Jeg har besøkt fengselet selv - og møtt innsatte og ansatte, og det har ikke vært mangel på besøk av delegasjoner hit. Det er for meg helt ubegripelig dette aksepteres. Det gjør stort inntrykk å høre om kvinnenes egne skjebner, og jeg skulle ønske meg til Jul at noen ville gripe inn her. Sarpsborg kommune har kommet opp med vår del av løsningen. Nå må Statsråden følge opp!

Sindre Martinsen-Evje

Ordfører Sarpsborg kommune