BLÅGRÅ BUDSJETTDAG FOR ØSTFOLD

Det ble ingen store enkeltsatsinger på Østfold i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag.

Penger

Kommuneøkonomien i statsbudsjettet legges på nedre del av hva som ble anslått i våres, i tillegg til at man øker egenandelene for kommune på ressurskrevende brukere.

Fylkeskommunen får heller ingen mulighet gjennom budsjettet til å drive fram bedre tjenester på skole og kollektivtrafikk.

Kommunenes sentralforbund beskriver budsjettforslaget til regjeringen som stramt. For Østfolds del vil budsjettforslaget med stor sannsynlighet bety kuttbudsjetter i kommune- og bystyrene i desember når kommunepengene skal fordeles.

Vi ser av regjeringens egne tabeller at Halden, Marker, Rømskog, Aremark, Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Skiptvedt, Rakkestad og Hobøl kommuner alle ligger under en vekst på 3 prosent.

Når lønns og prisvekst samt bemanningsnormer og økte egenandeler skal betales er det ingen penger igjen. Regjeringen fortsetter å prioritere skattekutt til de med formuer og aksjer og lar fellesskapet betale. Dette drar i feil retning og bidrar ikke til mindre forskjeller.

Arbeiderpartiet vil prioritere mer penger til kommunene fordi vi vet og ser at det er et behov for å reelt styrke eldreomsorgen, skolene og barnehagene. Vi skal nå gå nøye gjennom regjeringens budsjettforslag og vil i vårt alternative statsbudsjett vise de styrkingene vi mener er nødvendige for å få et bedre Østfold og Norge.

Andre saker som gjelder spesielt for Østfold ut over videreføring av arbeidet med dobbeltsspor gjennom Moss og ny vei inn til Fredrikstad, er dette:

Det er satt av 55 millioner til belønningsmidlene neste år i en kommende byvekstavtale for Nedre Glomma. Staten vil legge til rette for at forhandlingene kan komme i gang så raskt de nødvendige avklaringene er på plass.

Utgårdskilen fiskerihavn får tilskudd til kai.

Det foreslås 10 millioner kroner mer Statens Strålevern til sikker drift og avvikling av forsøksreaktorene i Kjeller og Halden.

Det foreslår å bevilge 2 millioner kroner til VM i orientering 2019 som arrangeres i Østfold i august 2019.

Østfoldmuseene får 1 million kroner til for å styrke museets arbeid med mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom i 2019 og 5 millioner kroner til ombygging av det kulturhistoriske bygget Nye Væveri slik at det kan fungere som fellesmagasin for Østfoldmuseene. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 4 millioner kroner i senere budsjettår.

Her er lenken til Finansdepartementets hjemmeside med nærmere oversikt over saker som angår Østfold:

https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2019/Fylkesoversikt/Ostfold/#hopp