En skole som ser alle

Blir barnet mitt sett? Har læreren god nok tid? Trives barnet mitt og er skolen et godt sted å være?

Skole

Jeg tror dette er spørsmål mange foreldre stiller seg når podens skolehverdag skal evalueres. Spørsmålene er grunnleggende og helt avgjørende for det enkelte barn. Et entydig «Ja»– er det eneste svaret vi som fellesskap, foreldre og besteforeldre skal akseptere på vegne av våre barn.

«Blir barnet mitt sett? Har læreren god nok tid? Trives barnet mitt, og er skolen et godt sted å være?» gode svar – krever gode politiske løsninger. Om læreren har god nok tid til hvert enkelt barn avhenger av lærertetthet og skolens økonomi.

Skal vi ha moderne skolebygg, etter- og videreutdanning av lærere, tiltak for arbeidsmiljø og høye krav til faglig innhold må dette prioriteres. Arbeiderpartiet vil bruke fellesskapets penger på skole, fremfor skattekutt til de som har mest fra før. Når elever trenger ekstra hjelp er tiden dyrebar. Barn skal ikke måtte vente på at få den undervisningen de har rett på.

I forslag til partiprogram er det foreslått å innføre en lese-, skrive- og regnegaranti. Alle elever skal sikres den hjelpen de trenger for at de skal mestre de grunnleggende ferdighetene før de går ut av andre klasse. Læreren har stor påvirkning på skolehverdagen og læringsutbytte.

Det er mange dyktige lærere som på tross av hektiske hverdager evner å se den enkelte elev og tilpasse undervisningen til barnets behov. Læreren må få mer tid til hvert enkelt barn og større mulighet til å til å bruke sin kunnskap og kompetanse til å gi den nødvendige oppfølgingen. Jeg tror at flere lærere og bedre tid til hver enkelt elev vil bidra til at enda flere elever lykkes i skolen.

 Arbeiderpartiets løsninger tar elevene, foreldrene, lærerne og skolen på alvor.

Elise Bjørnebekk-Waagen Stortingskandidat, Ap