Betyr FrPs nei - ja til et alternativ?

Fylkesårsmøtet i Østfold FrP sier nei til flyseteavgiften. Det er bra. Men er partiet nå villig til å si ja til et alternativ, for eksempel økt CO2-avgift eller dieselavgfit?

original_1478640680_608945

Venstre Terje Breivik skrev jo før helgen en kronikk der han forteller historien om hvordan avgiften kom inn i budsjettavtalen mellom FrP, Høyre, KrF og Venstre. Der skriver han blant annet: «Grunnen til at det ble en avgift på flyreiser, og ikke på andre betydelige forurensningskilder for utslipp fra olje- og gassproduksjon eller fra biltrafikk, er FrPs motstand mot å avgiftsbelegge disse sektorene».

Venstre kan altså godta en annen – og reell – miljøavgift. Det interessante er da om FrP vil godta det, når man nå se den helt entydige og sterke motstanden mot flyseteavgiften. Siste instans ut var Konkurransetilsynet.

Det viktige er jo ikke vedtakene fra lokale FrP-organer eller at stortingsrepresentantene erklærer sin motstand. Det avgjørende er om de er villige til å sørge flertall for et alternativ. Som ikke truer Rygge Sivile Lufthavns videre drift.

Svein Roald HansenStortingsrepresentant for Ap