Styrk kommuneøkonomien

av: Kathrine Hestø Hansen, landsmøtedelegat

Nå er det vanlig folk sin tur. Og vanlige folk, de lever livene sine i kommuner. De går på skole i kommuner. Bruker barnevernet i kommuner. Og mottar helse- og omsorgstjenester i kommuner. Men fordi kommunene våre har ulike forutsetninger så er det med på å øke forskjellene mellom oss.

For hva kan det komme av at vi som nasjon ikke lykkes i arbeidet med å utjevne sosiale forskjeller? Kan en del av forklaringen være at bevilgningene som skal møte utfordringene, ikke i tilstrekkelig grad når frem dit hvor behovene er størst, dit mulighetene til skape endring er størst?

Landsmøte, i dag er det et misforhold mellom hvilke utfordringer kommunene har, og ressursene vi får tildelt for å løse dem. Det gjør at mange kommuner tvinges inn i onde sirkler: Det skapes nye tapere, lavere sysselsetting, økte forskjeller og stadig mindre skatteinntekter til kommunene - som paradoksalt nok skal levere stadig flere velferdstjenester, for stadig mindre penger. Det går ikke i hop.

Dagens inntektssystem for kommunene bidrar til å reprodusere sosiale ulikheter. Og hvis vårt parti mener noe med at alle skal få like muligheter så må vi ta tak i ulikheten i kommunenes forutsetninger.En løsning kan være en tilskuddsordning for kommuner som etter skattekompensasjon har lavere skatteinntekter enn gjennomsnittet. En slik ordning vil gjøre oss likere, uten at det vil gå ut over de kommunene som allerede har.

Vi SKAL ha likhet for velferd. Det skulle bare mangle. Og vanlige folk, bor også i skattesvake kommuner.

Kathrine Hestø HansenLandsmøtedelegat fra Østfold Arbeiderparti

K

Kathrine Hestø Hansen, landsmøtedelegat for ØAP