Regjeringen og folkeviljen

I Halden har et samlet kommunestyret sagt nei til region Viken. Fylkestinget i Østfold har sagt nei. Fylkestingene i Buskerud og Akershus har sagt nei, likevel prøver regjeringspartiene og nå også ordføreren i Halden å fremstille dette som en demokratireform som skal styrke lokaldemokratiet.

Arve Sigmundstad

Det er et budskap som ikke står til troende. For å sitere VG på lederplass; «Å lage politikk på den måten man har gjort i regionreformen, med skjulte agendaer og hurtigsnekrede kompromisser på lukkede bakrom, er en oppskrift på nederlag og politikerforakt.» Ingen tror det blir mer lokaldemokrati i Østfold av å flytte fylkeshuset fra Sarpsborg til Lysaker.

Regionreformen er historien om reformen ingen ville ha, men som likevel ble snekret sammen etter press fra KrF og Venstre. Først har man tegnet et kart, som ingen kjenner seg igjen i – deretter sier regjeringen at det kanskje kommer nye oppgaver en gang i fremtiden. Dette er dårlig politisk håndverk.

Vi har sett det før, den såkalte «nærpolitireformen» har ikke gitt oss mer politi på gata – men sentralisering, byråkrati og et politidirektorat som eser ut. Regjeringen får ramsalt kritikk for arbeidet med sikkerhet og beredskap, og statsministeren beklager å ha ført Stortinget bak lyset. Senest denne uka kom nyheten om enda et nytt direktorat – denne gangen for kvalitet i høyere utdanning. Avbyråkratiseringen som regjeringen lovet, har bare gitt oss flere byråkrater sentralt plassert i statsforvaltningen.

Hverken jeg eller Arbeiderpartiet er motstandere av å tenke nytt når det gjelder organiseringen av offentlig sektor, men da må det gjøres en skikkelig jobb i forkant. Hvilke oppgaver skal løses, og hvem skal løse dem? Så kan vi deretter snakke om hvordan vi organiserer kartet, for å kunne løse oppgavene på best mulig måte.

Nå har regjeringen kastet kortene, regionreformen er satt i spill – og regjeringen har sagt den vil komme tilbake til Stortinget med en sak om reformen i oktober. Samtidig har flere partier signalisert at de vil fremme forslag i Stortinget om å stoppe etableringen av region Viken slik den ligger i dag.

Halden Arbeiderparti har vært en tydelig stemme mot å slå sammen Østfold, Akershus og Buskerud, det vil vi fortsatt være. Arbeiderpartiet har stemt mot etableringen av Viken før, det vil vi gjøre igjen om saken kommer opp til behandling i Stortinget.

Arve Sigmundstad

Gruppeleder

Halden Arbeiderparti