Østfold som foregangsregion for et seriøst arbeidsliv

Utviklingen i norske arbeidsmarkedet er bekymringsfull når det gjelder arbeidsmarkedskriminalitet, sosial dumping og svart økonomi. Dette undergraver fellesskapsverdiene i vårt samfunn. Useriøse aktører fortrenger seriøse i markedet. Dette fører også til manglende fagopplæring og inntak av lærlinger i en rekke bransjer. Som et grensefylke er Østfold ekstra sårbar for sosial dumping og useriøse forhold i arbeidslivet. Uttalelsen ble vedtatt på årsmøtet i Østfold Arbeiderparti.

original_1478640732_6747432

Det er viktig at det offentlige Østfold går foran i arbeidet for å sikre et seriøst arbeidsliv med likeverdige konkurransevilkår. Kommuner og fylkeskommuner må ta en aktiv rolle for å bekjempe sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Sarpsborg kommune er et godt eksempel "Sarpsborg modellen" som blant annet tilrettelegger for dette i alle innkjøps- og anbudsprosesser. Andre kommuner bør gjør det samme.

FrP og Høyre regjeringas svekkelser av arbeidsmiljøloven med blant annet å åpne opp for flere midlertidige ansettelser er totalt feil vei å gå for å sikre et seriøst arbeidsliv. Østfolds kommuner bør forholde seg til arbeidsmiljølovens tidligere bestemmelser. Dette må tas opp i de kommuner som dette ikke allerede er gjort.

Østfold Arbeiderparti vil gå i front for et seriøst arbeidsliv og vil løfte saken på Arbeiderpartiets landsmøte i 2017.

Dessverre opplever mange ungdommer at de ikke få fullført sin påbegynte yrkesrettede utdanning. Dette svarer ikke til samfunnets behov og bidrar til frafall i den videregående skolen.

Fylkets kommuner går nå foran som et godt eksempel og har tegnet avtaler om å ta inn minst to lærlinger pr. 1000 innbyggere. Det tilsvarer en dobling av antall lærlinger i de fleste kommunene. Dette skal de ha honnør for. Nå må resten av arbeidslivet følge etter.

"Østfoldkontrakten" skal brukes til å rekruttere flere lærebedrifter, samt øke antall lærlinger i bedrifter som allerede er godkjent lærebedrift gjennom en intensjonsavtale på den enkelte arbeidsplass. I kontrakten skal det fremgå antall lærlinger bedriften/virksomheten kan ta inn i de forskjellige fagene som er aktuelle for arbeidsplassen.

Den formelle fagutdannelsen er viktig for å ivareta samt opprettholde et høyt nivå på fagutdanninga. Med fag- eller svennebrev vil det også være færre muligheter for å diskriminere kompetente fagfolk.

Voksne arbeideres rett til å ta fagbrev må sikres. Det må samtidig stilles krav om ordninger som godkjenner utenlandsk fagutdanning på en forsvarlig og rettferdig måte.