Gummigranulat fra bildekk – Fra ett miljøproblem til et annet.

Fylkestinget i Østfold vedtok for noe tid siden at man ikke ønsket å gi støtte til nye kunstgressanlegg som bruker gummigranulat som innfyll.

W

Noen idrettslag tok hansken og vi har nå kunstgressanlegg blant annet i Råde som bruker sand som innfyll. 

Andre idrettslag ligger på været. «Kanskje Viken fylkeskommune bestemmer noe annet» er ryktet som går. Vel, fellesnemda har vedtatt at man ønsker å få bruken av gummigranulat ned til et absolutt minimum. Sågar har fellesnemda vedtatt av reglene vi har i Østfold skal videreføres fram til vi får vedtatt nye regler. Det kan ta sin tid. 

Det har både blitt klapp på skuldra og kjeft å få for vårt vedtak. Tross kjeft mener jeg at det eneste fornuftige vi kan gjøre, er å si nei til fortsatt bruk av gummigranulat fra bildekk. Oppmalte gummidekk hører ikke hjemme på idrettsanlegg eller på en fotballbane. De hører ikke hjemme i nærmiljøet rundt fotballbanen. De hører ikke hjemme i kommunenes overvann nett. De hører ikke hjemme i gangen din hjemme. Ei heller på badet ditt. 

For det er det som skjer. Når man ikke har god kontroll så får man gummigranulat på avveie. Dere, vi har ikke kontroll. Det er slike bilgummibiter snart over alt. De har allerede kommet inn i kretsløpet vårt. Der hører de ikke hjemme. Brukte bildekk er et miljøproblem. De blir ikke plutselig miljøvennlige av at vi maler de opp. La bildekkbransjen håndtere sine egne miljøproblemer, også får vi gjennom vedtak som det fylkestinget i Østfold har gjort, bidra til at kunstgressbransjen heretter leverer kunstgress som bruker alternativt innfyll. 

Vårt vedtak er et miljøtiltak – Til det beste for naturen vår. Til det beste for ungene våre. Til det beste for vår felles framtid.

Andreas LervikLeder av Østfold fylkestings næring og kulturkomite4.kandidat for Arbeiderpartiet til Viken fylkesting