Fysisk aktivitet bidrar til gjennomføring av videregående opplæring

Det er med utgangspunkt i overnevnte svært viktig at fylkeskommunen som skoleeier legger til rette for arbeidsmåter og tiltak i den videregående skolen som kan bidra til å skape bedre forutsetninger for læring gjennom arbeid med elevens fysiske helse. Først ut er programfag på yrkesfag, det vil si elever på vg1 og vg2 yrkesfag. De fleste programfag på yrkesfag har kompetansemål knyttet til HMS og ansvar for egen helse for blant annet å forberede elevene til et langt yrkesliv i yrker som krever god fysisk form. Vi gleder oss til å følge dette arbeidet videre og ikke minst til å se resultatene. Inger-Christin Torp Nestleder i Opplæringskomiteen

4447_94742576575_1740879_n