Flyktningkrisa og vårt ansvar

Stortingsrepresentant

De syv første månedene i år har 340.000 mennesker krysset grensene til Europa. Flyktninger fra krigen i Syria, kaoset i Irak og i Libya og terroren i Sahel-landene. 2.200 har druknet i Middelhavet, på veien til oss.

Bildet av 3 år gamle Aylan på stranda i Tyrkia og reportasjene om titusener til fots gjennom Ungarn, har skapt en ny stemning. Det handler ikke om skyldfølelse, som FrPs Christian Tybring-Gjedde hevder. Det handler om vilje til å ta ansvar. Slik vi gjorde under flyktningkrisen på Balkan på 90-tallet og fra Ungarn i 1956, da nabolandene evnet å ta i mot 200.000 ungarere i løpet av tre uker.

Jeg var på møte i Luxembourg nylig med representanter fra alle EU-landene og Europaparlamentet hvor flyktningkrisa var viktigste tema. EUs «utenriksminister», Frederica Mogherini, var tindrende klar. Dette er ikke en kortvarig krise, det er en strukturell krise som vi vare lenge. Nå er presset på Hellas, Italia og Ungarn. I morgen er det andre land. Dette kan vi bare møte og løse sammen.

Norge skal ta imot 8000 fra Syria. Mange kommuner stiller opp og sier ja, vi kan ta flere. La oss møte dem med samme folkelige vilje til å hjelpe nå de kommer, som vi nå ser, stilt overfor den alvorligste flyktningetragedien siden krigen.

Dette handler ikke om folk som vil «utnytte våre velferdsordninger», som FrP’ere uttrykker det. Det handler om mennesker som flykter fra krig og terror. De må ha beskyttelse. Og vi må gjøre mer for å fjerne årsakene til at de flykter. Få slutt på krigen i Syria, få orden i Libya og få i gang utvikling i fattige land i Afrika. Lettere sagt enn gjort. Men vi må forsøke hardere, sa Mogherini.

Vi må hjelpe flyktningene i nærområdene, sier FrP. Ja, og det gjøres. Tyrkia har tatt i mot 3 millioner, i Libanon er nesten hver fjerde innbygger en flyktning fra Syria, 900.000 og i Jordan det sammen. Disse landene er i ferd med å bryte sammen. Skjer det, får vi også flyktninger fra disse landene. Derfor må flere land, også vi i Europa, ta imot flere av flyktningene og gi dem en mulighet til en ny og trygg start i livet.

En av utfordringene her hjemme er å få mer fart i bosetting av flyktningene som har fått opphold. Kommunene må si ja og gjøre jobben. FrPs leder og Norges finansministeren ber kommunene boikotte bosettingen av de 8000 syriske flyktningene.

La oss sørge for at FrP ikke får oppslutning nok til å kunne gjøre det, ved valget den 14. september.

Svein Roald Hansen
Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet