Kjære landsmøtet

Som ordførerkandidat fra sommerparadiset Hvaler i Østfold er jeg opptatt av havet.

på talerstolen

Som mamma til Alva på 8 år er jeg opptatt av fremtiden, og hva havet kan gi.

Alva er også opptatt av havet. hun har rommet sitt fylt av skjell og steiner og sover med svamper, blåskjell og tørr tang under puta. 

Det lukter ikke godt….men det lukter nysgjerrighet ,det lukter håp

Det er 

Havet som kan erstatte dagens oljeindustri

Havet skal gi morgendagens arbeidsplasser 

Havet skal gi vekst og verdiskapning

Havet er fremtidens løsning på dagens miljøutfordringer

Det er som Jonas sa tidligere-Norge må bli verdensledende på hav!             

Vi har 6 ganger mer hav enn landareal. Havet er en marin åker

Jeg har lyst til å trekke frem et konkret eksempel på det

I Bergen forskes det på en dyregruppe i havet som heter Tunikater, Sekkedyr. -en slimete glassaktig skapning som sitter fast under vann langs kysten vår

Sekkedyr produserer høykvalitets cellulose

De renser havet, fordi de spiser forurensinger i vannet.

De produserer biomasse, de er en proteinkilde som kan brukes til fiskefor.

Forskerne ser også at sekkedyrene gir råstoff til bioplast, man kan f.eks lage tekstiler og det kan videreforedles til en rekke bruksområder også innen medisin.

Dette er et godt eksempel på at nysgjerrighet og forskning leder oss til nye oppdagelser av råstoff som kan være grunnlag for nye eventyr inn i fremtidens bærekraftige arbeidsplasser.

Det er også viktig å finne praktiske løsninger som gjør veien fra forskning til arbeidsplasser kortere.

Jeg ønsker at vi i Arbeiderpartiet skal se alle mulighetene for arbeidsplasser også langs kysten her i Sør, Oslofjorden og i områdene med tettest befolkning og nærhet til kompetanse og arbeidskraft, og produksjon av kortreiste produkter.

Nå må vi satse på den marine åkeren

Legge til rette for mer til forskning og bygge opp en ny marin industri som er langt mer bærekraftig en dagens oljeindustri.

 Dette må også inn som kunnskapsgrunnlaget i skolen.

Tenk om det i fremtiden vil tvære like naturlig med Tunikate, alger og tang i rekken av dyr og blomster også i barnebøker.

På rommet til min 8 åring lukter det ikke alltid så godt, tørr tang og stive svamper ligger å stinker sammen med kosedyrene. 

Men det lukter hav, det lukter av nysgjerrig fremtid., Det lukter håp.

Det bør legges til rette for et nettverk der vi som er lokalpolitikere kan dele ideer og erfaringer her nede i sør. La oss gå sammen og knytte kunnskap og ideer slik at Arbeiderpartiet igjen bygger opp felleskapsverdier gjennom trygge og spennende arbeidsplasser i fremtidens marine åker.