De frivillige fortjener takk

Arbeiderpartiet understreker betydningen av en streng, rettferdig og human asyl- og innvandringspolitikk. Samtidig er det viktig at Norge overholder folkeretten og ivaretar asylsøkernes rettssikkerhet.

Håp om en trygg framtid

Dette betyr at vi skal gi dem som trenger det, beskyttelse, og returnere så raskt som mulig de som ikke har behov for beskyttelse. Det innebærer at en holder kontroll ved grensene og på asylankomstene til Norge. Arbeiderpartiet står for en god integreringspolitikk, som legger til grunn at de som får opphold og skal bli, må komme i gang med livet sitt og bli bidragsytere i det norske samfunnet. Det er regjeringens ansvar å sørge for at man har kontroll på ankomster. Denne kontrollen manglet regjeringen i fjor høst! Det var den frivillige innsatsen som sørget for mat og nødvendige klær til flyktningene. De sørget også for informasjon til dem som kom til Norge. Det at det kom mange, burde regjeringen ha forutsett da en så hvordan dette utviklet seg ellers i Europa og flyktningene satte seg i bevegelse. Regjeringen feilet i denne testen, men ble reddet av kommunene og ikke minst av de frivillige. Kommunene tok virkelig tak i utfordringen og opprettet mottak i stor fart. Det er derfor stor grunn til å berømme de frivillige og kommunene, som stilte opp og ga flyktningene en best mulig mottakelse under de rådende forhold.

Det er imidlertid liten grunn til å berømme regjeringen. Selv i et år med rekordlave ankomster til Norge, klarer ikke regjeringen å rydde opp. Fortsatt sliter kommuner med å bli enige med regjeringen om dekning av utgifter til opprettelse og drift av mottak.

Stein Erik Lauvås Stortingsrepresentant.