En helsearbeider går i sykehusgangene. Foto: Øivind Haug

FRITT VALG GIR HELSETJENESTER I FRITT FALL

av: Marius Bjørndalen, stortingskandidat Østfold Ap

Ordningen med «fritt behandlingsvalg» er en privatiseringsreform innført av Høyre for å gjøre behandling av syke til millionbutikk for velferdsprofitører. Det markedsføres som et tiltak hvor ledig kapasitet hos private- og ideelle aktører utnyttes, men er bare en unnskyldning for å slippe til flere private aktører.  

Marius Bjørndalen

Marius Bjørndalen, stortingskandidat for Østfold Arbeiderparti

De offentlige sykehusene tappes for penger ved at regningen for pasientene som velger private tilbud sendes til de, noe som gjør ordningen særdeles uforutsigbar og i stand til å velte allerede skjøre sykehusbudsjett. Administrerende direktør Cathrine Lofthus og styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst uttrykte allerede høsten 2019 i et brev til helseministeren at den kraftige økningen i bruk av ordningen var utfordrende og egnet til å skape uklarheter, altså skaper ordningen bekymringer hos ministerens egne helsebyråkrater.

Håndteringen av koronapandemien det siste året har understreket viktigheten av et sterkt helsevesen drevet av det offentlige, det mangler nemlig ikke på skrekkeksempler fra andre land med dårligere og mer fragmenterte helsetjenester. Som et paradoks kan det nevnes at bare to uker etter at landet stengte ned 12.mars ble retten til å velge behandlingssted suspendert grunnet usikkerhet rundt hvilken grad sykehusenes kapasitet ville bli utfordret og for å gi tid til å bygge opp smittevern, altså fungerer ikke ordningen i krisetider.

Heldigvis har vi fortsatt offentlige drevet sykehus med dyktige ansatte som har stått støtt gjennom koronakrisen og sikret befolkningen god behandling, det er jeg overbevist om at de fleste av oss ønsker også i fremtiden. Men pandemien har ikke lagt noen demper på Høyres iver etter fordekt privatisering gjennom ordninger som fritt behandlingsvalg. De ønsker nå å utvide tilbudet innenfor spesialisthelsetjenesten, samt gjøre det lettere og raskere å innføre lignende ordninger innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester.  

Skal vi sikre en sterk offentlig drevet helsetjeneste og god helseberedskap i fremtiden er det avgjørende å få på plass en Regjering ledet av Arbeiderpartiet til høsten. Vi vil nemlig avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg og øke satsningen på de offentlige helse- og omsorgstjenestene. Med Høyre og helseminister Høies fortsatt privatisering gjennom «fritt valg», står dessverre det offentlige helsevesen i fare for å ende i «fritt fall».