Nytt verktøy for bedre klimapolitisk styring

av: Solveig Vitanza, stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti

Regjeringen Støre har slått fast at klima og natur skal være en ramme rundt all politikk. 6. oktober la regjeringen for første gang fram klimastatus og -plan sammen med statsbudsjettet for 2023. Planen dekker rapportering etter klimaloven og oppsummerer regjeringens klimapolitikk

Den siste sommerens ekstremvær i Europa har vist oss det forskere har prøvd å fortelle oss i flere tiår. Det har vært ekstrem tørke, store elver har tørket inn og det har vært rekordmange skogbranner. Bøndene fortviler og vannkraftverk har stanset i en tid med energikrise. Klimaendringene i verden er katastrofale, vi ble alle sterkt preget av å se hvordan flommen i Pakistan la en tredjedel av landet under vann, temperaturen stiger og isbreer smelter. Klimaendringene er her nå og det er vårt ansvar å bremse prosessen - og det må gjøres raskt.

Norge har ambisiøse klimamål og skal bygge nye grønne næringer og bærekraftige samfunn for framtida. Derfor legger regjeringen fram et budsjett som gir store, nødvendige kutt av klimagassutslipp. Dette gjør vi samtidig som vi tar hensyn til folks krevende hverdag. Vi må rigge samfunnet for en rask og rettferdig omstilling som kutter utslipp og skaper jobber.

Regjeringen spisser det næringsrettede virkemiddelapparatet. Vi vil innføre et hovedprinsipp om at alle prosjekter som får støtte gjennom det næringsrettede virkemiddelapparatet, skal bidra til at vi når omstillingsmålet for 2030. Slik sørger vi for at de store verdiene fellesskapet bruker på bedrifter og utvikling i næringslivet også bidrar til nødvendig omstilling og ruster næringslivet for fremtiden.

Solveig Vitanza

Regjeringens første klimastatus og -plan gir en situasjonsbeskrivelse av hvor vi står. Vi viser samtidig virkemidler og politikk vi jobber med for å oppfylle våre klimamål i perioden fram mot 2030. Vi viser med dette, for første gang, fram hvor store utslippskutt vi kan få i det neste statsbudsjettåret med regjeringens politikk. Planen skal oppdateres hvert år, og er et helt nytt element i et nytt klimastyringssystem. Vi er skikkelig stolt av å ha fått dette omfattende arbeidet på plass og klart slik at det kunne bli lagt frem sammen med vårt første helt egne budsjett.

Formålet med å legge frem en klimastatus og -plan med statsbudsjettet er å koble utslippsbudsjett inn sammen med statsbudsjettet – og er et nybrottsarbeid i norsk klimapolitikk. Etter et år i regjering er vi i full gang med å konkretisere politikken for å omstille Norge. Det trengs, for vi mener alvor når vi sier at Norge trenger en aktiv næringspolitikk som skaper jobber og kutter utslipp!