Nå må det handles

Strømmen av flyktninger og asylsøkere til Norge sprenger kapasiteten i det apparatet som skal håndtere de som kommer. UDI jobber på spreng med nye mottak. Situasjonen krever politisk handling. Statsministeren inviterte 13. oktober alle partier til å løfte saken over de partipolitiske uenighetene, til en politisk dugnad.

original_1478640722_5860252

Arbeiderpartiet sa ja, vi vil bidra. Denne situasjonen er for alvorlig til at det skal drives partipolitisk krangel. Mandag denne uka ble alle partiers parlamentariske ledere invitert til møte. Der viste det seg at Fremskrittspartiets stortingsgruppe ikke var beredt til å delta. Regjeringspartiets egen stortingsgruppe måtte først drøfte saken. Nå er hele denne uka tapt. Fordi vi har en regjering som ikke er enig med seg selv.

Fremskrittspartiet sier det må strammes inn. Ja, det er nødvendig. Det ble FrP og Høyre enige med KrF og Venstre allerede i 2013. Men bare fire av 18 tiltak er gjennomført. FrP’s egne statsråder greier ikke å gjennomføre det de har flertall for. Og dette fra en regjering som lovet velgerne handlekraft.

Her er fem områder hvor Arbeiderpartiet vil bidra til bred enighet om for bedre å håndtere den strømmen av flyktninger og asylsøkere vi nå ser komme til oss:

• Vi kan søke enighet om de internasjonale løsningene, prinsippene for det europeiske asylsamarbeid.

• Vi kan søke enighet om tiltak for at asylsystemet vårt skal fungere, også i forhold til rask og effektiv retur av dem som ikke skal få bli, fordi de ikke har beskyttelsesbehov.

• Søke enighet om opplegg for anstendige mottak samtidig som vi hindrer at norske ordninger fremstår som mer attraktive slik at de påvirker flyktningstrømmen.

• At vi styrker integreringsarbeidet, slik at nyankomne kommer raskt i utdanning og arbeid, og ikke blir gående passive.

• At vi samles om rett og tilstrekkelig støtte til at kommunene kan lykkes med bosetting, norskopplæring, arbeidskvalifisert tilpasset den nye situasjonen.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Østfold Ap