Nominasjonskomiteens listeforslag

Nominasjonskomiteen i Østfold Arbeiderparti har i dag sendt ut sitt enstemmige listeforslag på høring i organisasjonen. 

Listeforslaget er som følger:

1. Sindre Martinsen-Evje, Sarpsborg

Sindre Martinsen-Evje

2. Siv Henriette Jacobsen, Moss

Siv Henriette Jacobsen

3. Rune Fredriksen, Fredrikstad

Rune Fredriksen

4. Cecilie Agnalt, Skiptvet

Cecilie Agnalt

5. Lars Pedersen Due, Halden

Lars Pedersen Due

6. Hege Dubec, Fredrikstad

Hege Dubec

7. Filip Diskerud, AUF/Marker

Filip Diskerud

8. Wenche Olsen, Halden
9. Klaus Lintho, Sarpsborg
10. Camilla Aas, Indre Østfold
11. Christian Larsen, Moss
12. Bente Seljebakken Klausen, Sarpsborg
13. Ole Haabeth, Fredrikstad
14. Siw-Hege Christiansen, Halden
15. Shakeel Rehman, Moss
16. Hilde Holten, Sarpsborg
17. Jaran Berg, Fredrikstad
18. Irene Hetmann Landgren, Moss
19. Vegard Finnes, Sarpsborg
20. Anne-Jorun Nilsen, Indre Østfold
21. Ronny Holen Aukrust, Indre Østfold
22. Mona Vauger, Hvaler
23. Stig Aarbu, Aremark
24. Nancy Githmark, Sarpsborg
25. Jarle Tranøy, Råde
26. Anne Marit Godal, Fredrikstad
27. Finn Arne Solberg, Sarpsborg
28. Cecilie Reinfjell, Sarpsborg
29. Terje Moland Pedersen, Fredrikstad
30. Hanne Luthen, Moss
31. Vidar Schei, Fredrikstad
32. Hanne Ellingsen, Fredrikstad
33. Per Hugo Samuelsen, Sarpsborg
34. Ann Kristin Samuelsen, Halden
35. Nicolai Fredrik Weinstock, Moss
36. Grete Olsen, Moss
37. Ketil Helmer Rønning, Halden
38. Maria Imrik, Fredrikstad
39. Glenn Lie, Rakkestad
40. Wenche Pettersen Wroldsen, Hvaler
41. Jon Oddvar Holthe, Sarpsborg
42. Merete Pedersen, Hvaler
43. Svein Olav Agnalt, Skiptvet
44. Line Marthinsen, Indre Østfold
45. Atle Ottesen, Fredrikstad
46. Aase Furali, Fredrikstad
47. Roger Schjerva, Halden
48. Ingunn Mellebye Fremmerlid, Rakkestad
49. Trond Andreas Enger, Indre Østfold

Frist for endringsforslag er 25.oktober 2022, og endelig listeforslag legges frem for program- og nominasjonsmøtet som avholdes lørdag 10.desember i Råde.