Nominasjonskomiteens listeforslag

Nominasjonskomiteen i Østfold Arbeiderparti har i dag sendt ut sitt enstemmige listeforslag på høring i organisasjonen. 

Listeforslaget er som følger:

1. Sindre Martinsen-Evje, Sarpsborg

Sindre Martinsen-Evje

2. Siv Henriette Jacobsen, Moss

Siv Henriette Jacobsen

3. Rune Fredriksen, Fredrikstad

Rune Fredriksen

4. Cecilie Agnalt, Skiptvet

Cecilie Agnalt

5. Lars Pedersen Due, Halden

Lars Pedersen Due

6. Hege Dubec, Fredrikstad

Hege Dubec

7. Filip Diskerud, AUF/Marker

Filip Diskerud

8. Wenche Olsen, Halden9. Klaus Lintho, Sarpsborg10. Camilla Aas, Indre Østfold11. Christian Larsen, Moss12. Bente Seljebakken Klausen, Sarpsborg13. Ole Haabeth, Fredrikstad14. Siw-Hege Christiansen, Halden15. Shakeel Rehman, Moss16. Hilde Holten, Sarpsborg17. Jaran Berg, Fredrikstad18. Irene Hetmann Landgren, Moss19. Vegard Finnes, Sarpsborg20. Anne-Jorun Nilsen, Indre Østfold21. Ronny Holen Aukrust, Indre Østfold22. Mona Vauger, Hvaler23. Stig Aarbu, Aremark24. Nancy Githmark, Sarpsborg25. Jarle Tranøy, Råde26. Anne Marit Godal, Fredrikstad27. Finn Arne Solberg, Sarpsborg28. Cecilie Reinfjell, Sarpsborg29. Terje Moland Pedersen, Fredrikstad30. Hanne Luthen, Moss31. Vidar Schei, Fredrikstad32. Hanne Ellingsen, Fredrikstad33. Per Hugo Samuelsen, Sarpsborg34. Ann Kristin Samuelsen, Halden35. Nicolai Fredrik Weinstock, Moss36. Grete Olsen, Moss37. Ketil Helmer Rønning, Halden38. Maria Imrik, Fredrikstad39. Glenn Lie, Rakkestad40. Wenche Pettersen Wroldsen, Hvaler41. Jon Oddvar Holthe, Sarpsborg42. Merete Pedersen, Hvaler43. Svein Olav Agnalt, Skiptvet44. Line Marthinsen, Indre Østfold45. Atle Ottesen, Fredrikstad46. Aase Furali, Fredrikstad47. Roger Schjerva, Halden48. Ingunn Mellebye Fremmerlid, Rakkestad49. Trond Andreas Enger, Indre Østfold

Frist for endringsforslag er 25.oktober 2022, og endelig listeforslag legges frem for program- og nominasjonsmøtet som avholdes lørdag 10.desember i Råde.