Vi minnes 22.juli 2011

Stein Erik Lauvås

I dag blir det ingen feriebilder på min Facebook, i dag er det 22 Juli og det er 10 år siden terroren traff AUF og Arbeiderpartiet. I dag skal vi minnes, ha ettertanke og sette av litt tid til å tenke over hvordan vi for all framtid ikke kan la slikt skje igjen. 77 mennesker gikk bort denne dagen for 10 år siden, de fleste av de unge mennesker på  AUF sin sommerleir. De mistet livet bare for at de var AUF ere, bare for at de var sosialdemokrater, bare for at de trodde på og kjempet for en mer rettferdig og likestilt verden.  Det bør vi tenke over i dag. Aldri tie, aldri glemme.

Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant

Østfold Arbeiderparti