I forgrunnen ligger et jorde i svak helling, i bakgrunnen ser vi gårder og tredekte topper. Foto: Øivind Haug

Distriktspolitikk også i Østfold

av: Glenn Lie, landsmøtedelegat

Sjøl i Østfold, sentralt plassert på Østlandet har vi distriktskommuner.

Hjembygda mi Rakkestad ligger bare en drøy times biltur unna Karl Johan. Allikevel ser vi spor av utkantproblemene her, akkurat som i grisgrendte strøk ellers i landet. Vi har en aldrende befolkning og nedgang i barnefødsler. Vi har rett og slett problemer med å få tak i nok stedfaste ynglende par av den rette arten.

Vi i utkantstrøka kan tilby billigere boliger, masse plass, ren luft og veldig kort vei til naturopplevelser. Vi har et koselig landsbysentrum, et bredt utvalg butikker og gratis parkering. Vi kan tilby trivelige naboer, lav kriminalitet, god dugnadsånd og godt bygdesamhold. Vi har mye å tilby de som drømmer om å oppdra barn i egen villa i trygge omgivelser.

Men, skal du flytte hit er du helt avhengig av bil. Sjøl om du bor midt i sentrum ved siden av togstasjonen er du nødt til å kjøre bil for å komme til nærmeste by. Vi har en modernisert jernbane gjennom kommunen, uten brukbart togtilbud. Den jernbanen kunne knyttet regionene i Østfold sammen med klimavennlig transport og knyttet oss nærmere Oslo. I tillegg har vi en glissen bussforbindelse med nabobyene, og på helgene, ja da er det ikke noe tilbud overhodet.

Det kreves ikke milliardinvesteringer for å få ordnet dette. Jernbanen, stasjonene, veiene og busslommene er jo der. Vi ønsker bare at togene og bussene skal gå. Og at tilbudet skal være bra nok til å benyttes i praksis.

Gi oss muligheten til å knytte oss nærmere arbeidsplassene i byene rundt oss og Osloregionen.

Gi oss muligheten til å være med å avlaste det pressede boligmarkedet rundt hovedstaden.

Gi oss muligheten til å kunne velge klimavennlig transport.

Gi oss muligheten til å være med på å ta hele landet i bruk!

G

Glenn Lie, landsmøtedelegat for Østfold AP