Behold pensjonsslippen

Arbeiderpartiet mener at de pensjonistene som fortsatt ønsker å få pensjonsslippen på papir, skal kunne få det. Derfor foreslår vi også å bevilge 10 millioner kroner til dette i vårt alternativ til revidert budsjett. Dessverre sier Høyre, FrP og Venstre nei.

original_1478638209_2709205

Svein Roald Hansen og Arbeiderpartiet vil at pensjonistene skal beholde slippen!

De fleste pensjonister er sikkert fornøyd med å kunne sjekke at pensjonen er gått inn på kontoen i nettbanken. Flere og flere, også eldre, blir fortrolige med ny teknologi og bruker på pc, lesebrett og telefon til stadig flere tjenester. Men de som ikke føler seg trygge i alt dette nye, skal få slippe utryggheten ved at de ikke får pensjonsslippen i den gode, trygge postkassa.

Flertallet skyver saken foran seg ved å kreve en «utredning». Det trengs ingen utredning. Det er bare å spørre pensjonistene og la de som ønsker, få beholde papirslippen. Vanskeligere er det ikke nødvendig å gjøre dette.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti