Lys i tunnelen for oss pensjonister.

De fleste av oss pensjonister har en ganske god pensjonsinntekt, men de siste 3 årene med negativ utvikling av realinntekt og levestandard, har vi mislikt sterkt.

Thorbjørn Olsen

Et stor skritt i riktig retning og gledelig for oss pensjonister er at Arbeiderpartiet jobber med forslag som vil kunne sikre vår levestandard.

Vi får håpe flere partier blir med på Støres foslag.

Det er snakk om å endre vedtaket om at pensjonistene kun skal få økning av sin inntekt på 0,75% av lønnstakernes lønnsutvikling.Det

vedtaket som ble fattet for noen år siden ,har de siste tre årene ført til reallønnsnedgang /redusert levestandard for pensjonistene.

Arbeiderpartiet vil nå fjerne vedtaket 0m 0,75% og sikre pensjonistenes levestandard.LOs nyvalgte leder uttaler at dette er

et godt initiativ/forslag som også er innenfor pensjonistforliket.

Forslaget skal bearbeides og presiseres,men det ser ut til ar Arbeiderpartiets politikk er å sikre oss pensjonisters levestandard ved blant

annet å fjerne regelen om kun 0,75 prosent av lønnstakernes lønnsvekst. Så får vi håpe også andre partier slutter seg til

Støres ideer. Skal vedtaket få flertall på Stortinget? Skal pensjonistenes levestandard sikres? Da bør det bl flertall på Stortinget etter

valget for Arbeiderpartiet og andre partier som vil sikre pensjonistenes levestandard!

Et stort første steg er tatt. Så får vi pensjonister og våre venner håpe på og arbeide aktivt for at pensjonistene skal få

forhandlingsrett ved lønns-og pensjonistoppgjør i årere som kommer.

Med ønske om god sommer og aktiv valgdeltagelse.

Thorbjørn Olsen

Sarpsborg pensjonistforening

.