Ønsker AIM Norway velkommen

Østfold Arbeiderparti ønsker AIM Norway velkommen til Rygge flystasjon for å videreutvikle virksomheten.

original_1478641544_810881

AIM Norway har vært til stede på Rygge flystasjon siden opprettelsen i 2011 med testcelle for F-16 motorene. Testcellen ble opprinnelig bygget for jetmotorer på 1960-tallet og senest modifisert og oppgradert midt på 1990-tallet. Rygge har vist seg som et meget egnet sted for denne type virksomhet.

Når AIM Norway nå har behov for å utvide og endre sin virksomhet kan det bygges på et solid erfaringsgrunnlag fra Rygge. Kommunene har levd godt med flystasjonen i over 60 år.

I dag er det rundt 500 årsverk på Rygge. Med et samlet areal på ca. 6000 mål er det god plass til forsvarets virksomhet, til AIM og til eventuell ny aktivitet. Flystripen på Rygge er fullt operativ. Dette en militær flyplass som har erfaring i å ta imot både jagerfly og store transportfly. I tillegg er det enkel tilgang på fuel til testkjøringen.

Østfold Arbeiderparti er svært positive til en videreutvikling av AIM Norway på Rygge. Det vil tilføre oss høykompetanse arbeidsplasser og være en svært viktig del i vårt arbeid med industriell utvikling.

Rygge og Råde kommuner er vekstkommuner. Det er attraktive boområder både med hensyn til beliggenhet og prisnivå.

Kommunikasjonsmessig er Mosseregionen et viktig kommunikasjonsknutepunkt.

Det er togstasjoner i Moss, Rygge og Råde. Fra Moss er det flere tog til /fra Oslo hver time. For tiden bygges det nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski, noe som vil redusere tiden betraktelig samtidig som det åpner for ytterligere togavganger. Reisetid blir under 30 minutter. 4-felts E6, sivil luftfart og dypvannskai gjør bildet komplett.

Det er rikelig med muligheter også for en innholdsrik fritid i vår region. Moss, Sarpsborg og Fredrikstad har alle de muligheter som norske byer har med handel og kultur. Det er attraktive friluftsområder for rekreasjon langs kysten og i skog.

Østfold Arbeiderparti

Stein Erik Lauvås og Inger-Lise Skartlien

Leder nestleder