- Bygg ut Halden Fengsel

Pressemelding om midler til Halden Fengsel i Arbeiderpartiets alternative budsjett

original_1478638299_5965607

Arbeiderpartiet forslår å bevilge midler til å bygge ut antall fengselsplasser i Halden Fengsel, bygge nytt fengsel i Agder og utvide også i Vik og Skien i sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Det settes av 140 millioner til dette i budsjettforslaget.

- Dette er mye bedre justispolitikk og økonomi, enn å fortsette med å leie fengselsplasser i Nederland, sier stortingsrepresentant Svein Roald Hansen. Avtalen i Nederland koster 270 millioner i 2016 og i tillegg kommer utgifter til uttransportering, vedtak og klager på overføring til Nederland.

Arbeiderpartiet ønsker også å utrede hvordan kvinner kan sikres bedre soningsforhold og øke bruken av alternative soningsformer, noe som legger til rette for god tilbakeføring.

For ytterligere kommentar, kontakt stortingsrepresentant Svein Roald Hansen på telefon 905 45 391.