Heder til hedersmenn

På årskonferansen til Østfold Arbeiderparti i Skiptvet ble i dag  to hedersmenn takket av for lang og tro tjeneste.

Det var tidligere fylkesordfører Ole Haabeth som var fylkesordfører i Østfold i 8 år fra 2011 til 2019.

Og tidligere stortingsrepresentant Svein Roald Hansen som hadde hele 20 år som stortingsrepresentant for Østfold når han gav seg ved stortingsvalget i fjor høst.

Begge fikk sin velfortjente takk av årskonferansen med innrammet portrett og blomster.  Takk for en enorm innsats!

Ole Haabeth og Svein Roald Hansen

Ole Haabeth og Svein Roald Hansen