God jul og godt nytt, valgår!

Elise, Stein og Svein ROald

Stortinget hadde onsdag sin siste møtedag i denne høst-sesjonen. Høsten ser ut til å endre den politiske situasjonen i Stortinget. Kristelig Folkeparti valgte etter en omfattende debatt i partiet, å søke regjeringssamarbeid med Høyre, FrP og Venstre framfor oss. Forhandlingene på nyåret vil vise om vi får en flertallsregjering ut denne perioden. Vår oppgave blir uansett å fremme vår politikk i Stortinget, selv om mulighetene for å få flertall for enkelte saker, da blir betydelig mindre. Og på den måten bygge tillit og oppslutning mot valget i 2021.               

Nå går vi inn i lokalvalgåret 2019 med økende oppslutning i ryggen. Nå er oppgaven for oss alle å bidra til lokal-valgkampen rundt i kommunene og i den nye regionen Østfold blir en del av, Viken. Vi fra Stortingsbenken er klare til å bidra der vi kan.

I mellomtiden ønsker vi alle en god julefeiring og et godt nytt år !

Stein Erik      -        Elise     -     Svein Roald