Bedre skole for barna

Nå har nylig skolen startet igjen etter sommerferien. For noen var det første skoledag. For flere neste klassetrinn

stortingsrepresentant

God skole med god undervisning og trygge klassefellesskap er en av de viktigste oppgavene kommunene har.

Derfor er en god skole for barna en sentral valgkampsak for Arbeiderpartiet i alle kommuner. Vi har tre ting Arbeiderpartiets lokalpolitikere vil legge vekt på:

·     Alle skal få tidlig hjelp hvis de sliter med å lære seg å lese,    skrive og regne. Grunnleggende ferdigheter må læres fra     starten av.

·    Mette barn lærer bedre. For mange barn kommer på skolen uten matpakke. Derfor vil vi at elevene skal få en enkelt måltid på skolen. Mange kommuner hvor vi styrer, har innført det allerede. Vi mener staten må bidra med penger, så flere gjennomfører det.

Trygge barn lærer mer. Vi ønsker at alle elever skal ha et trygt

og godt tilbud gjennom hele dagen på skolen. Derfor ønsker vi

at SFO skal være gratis. Vi starter med 1. klassingene, de yngste

elevene som mest av alt trenger et godt tilbud ut over selve undervisningstimene.

Dette er gode grunner til å støtte Arbeiderpartiet den 9.september

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet