Hanne Tollerud på landsmøtets talerstol

Hanne sin landsmøtetale

Vi vil, skal og må redde Oslofjorden!

Kjære dirigenter, landsmøte

Vi vil, vi skal og må -redde Oslofjorden

Det vært mye snakk, møter, seminarer, forskningsrapporter og uttalelser om vår syke Oslofjord.

Jeg har vært med på flere av disse og forstått alvoret.

Oslofjorden er nær en kollaps og vi vet hvorfor.

Vårt parti har satt i gang flere tiltak  for å følge opp planen for Oslofjorden. Støtte til landbruket, pålegg om kommunal nitrogenresing og verning av nye områder. osv

Men jeg er redd det ikke monner!

 Østfold Arbeiderparti har levert et forslag til uttalelse om fjorden vår.

Vi ønsker oss fortgang i tiltak, mer samarbeid og handling  -  mindre prat.

Mange kommuner må ha nitrogenrenseanlegg og det bør ikke vente.

Det er stor folkelig oppslutning om å redde Oslofjorden.

Dette er en vinnersak for fjorden, for folket  og for vårt parti, hvis vi gjør det på rette måte.

Nytt nitrogenrenseanlegg betyr betydelige økte utgifter for kommunene -og for innbyggerne.  Økte avgifter i disse tider er ikke en vinnersak!

Vi må samarbeide på på tvers av kommune – og fylkesgrensene når nye nitrogenrenseanlegg skal bygges. Vi kan ikke sloss om de samme fagfolkene.

Vi må ha en varm, grønn og forståelsesfull stat som støtter oss. Hva med finansiering gjennom rentefrie lån?

Oslofjorden må nå bli pilotområde for realisering av den internasjonale naturavtalen fra Montreal, som vår regjering med Espen Barth Eide i spissen var med å kjempe fram i slutten av 2022.

Fordi vi vil, skal og må redde Oslofjorden

Hanne Tollerud

Moss