Halden utenfor regjeringens norgeskart

De store prosjektene på bane, vei og sjø skal gjøre det lettere å reise og frakte varer i hele landet. Derfor er det uheldig at flere tidligere vedtatte prosjekter nå blir utsatt, for Halden sin del er det trist å se at dobbeltspor til Halden og riksgrensen er utsatt til 2034 – altså utenfor planperioden.

Regjeringen har glemt Halden.

Nasjonal transportplan må være en strategisk plan for å bygge landet, og for vår del er vi selvsagt opptatt av at også Østfold og Halden skal rustes for fremtiden.

Det er positivt for både Halden og Østfold at dobbeltsporet jernbane gjennom Moss og til Seut planlegges ferdigstilt innen 2024, og dobbeltspor til Sarpsborg i 2026.

Når det gjelder utsettelsen til Halden, så innebærer denne også at regjeringen skyver broen i Sarpsborg foran seg. Stort tydeligere kan vel ikke regjeringen si at de ikke prioriterer Halden, dette er en trist dag for haldensamfunnet.

Dobbeltsporet fra Halden til riksgrensen, eller Tistedalsbakken er ikke en gang nevnt i nasjonal transportplan.

For Østfold merker jeg meg at både innseilingen til Borg havn i Fredrikstad og Moss havn er nevnt, mens farleden i Halden – og innseilingen og tersklene ved Svinesund ikke er omtalt i det hele tatt.

Nok en gang har regjeringen utelatt Halden fra planene sine, dette er ingen god dag for Halden.

Arve Sigmundstad                                                            

Stortingskandidat for Arbeiderpartiet fra Halden