Barnefattigdom må bekjempes

Barnefattigdom er et stort og økende problem i Norge. Et av 10 barn i Norge lever nå i fattigdom, mange av dem i Østfold. Dette kan vi ikke akseptere. Ingen barn skal måtte være nødt til å vokse opp i fattigdom i Norge i 2017. Det må settes inn aktive tiltak på flere plan for å snu utviklingen. De barna dette gjelder krever handling i dag.

Barn og fattigdom

Skal vi forhindre barnefattigdom er det avgjørende å peke på årsaken til barnefattigdom og ikke bare symptomet. Grunnen til at barn er fattige er i hovedsak at en eller begge av foreldrene ikke er i arbeid. Fremdeles er det slik her i landet at arbeid er nøkkelen til velferd og velstand. Å få flere i jobb er derfor det absolutt viktigste virkemiddelet for å løse barnefattigdom.

Samtidig er det viktig å fokusere på de barna som er fattige og hva slags behov de har i dag. Det største problemet med barnefattigdom er at det skaper en følelse av utenforskap og ekskludering. Barna har ikke midler til å være med på fritidsaktiviteter og må kanskje si nei til bursdager og andre aktiviteter. Dette bidrar igjen til pasifisering og ensomhet. Mange av dagens fattige barn vil du derfor finne igjen i uførestatistikken når de vokser opp.

Alle tiltak som settes i verk for å fjerne konsekvensene av barnefattigdom må derfor fokusere på deltakelse og inkludering. Det er derfor viktigere med gratis barnehage og SFO enn med kontantstøtte og økt barnetrygd. I tillegg må en sette inn generelle tiltak som gratis skolemåltid (for eksempel havregrøt til frokost) og frukt og grønt samtidig som en må få til gode og lett tilgjengelige ordninger for utlån av sports- og friluftsutstyr. Ingen skal måtte kjøpe dyrt sportsutstyr for å kunne delta i felles aktiviteter.

Når det gjelder barnefattigdom er det viktig å ha to tanker i hodet på en gang. Det viktigste er å fjerne årsakene til barnefattigdom ved å få foreldrene i arbeid. I tillegg må vi redusere konsekvensene barnefattigdom gjennom tiltak som bidrar til deltakelse og felleskap slik som gratis barnehage og SFO, gratis skolemåltid og gratis utlån av sports- og friluftsutstyr.

Siv H. Jacobsen

Stortingskandidat

Østfold Arbeiderparti