Ap vil ta Østfold tilbake

de fem første

Siden den politiske hukommelse kan være ganske kort, vil vi gjerne slå fast: Arbeiderpartiet vil oppløse Viken og la Østfold få tilbake sin status som eget og selvstendig fylke.

La oss minne om at  det var regjeringspartiene som tvangssammenslo en rekke fylker. Da fikk vi Viken, en uhensiktsmessig konstruksjon fra dag en. Ikke noe rart at de fleste i Østfold rister på hodet. For østfoldingen har fortsatt hodet på plass, noe som bekreftes av flere meningsmålinger.

La oss slå fast:

 Viken er en tvangs-sammenslutning som betyr at beslutninger er flyttet lenger fra folk.  Viken utgjøres av tidligere fylker som ikke har en naturlig sammenheng. Viken er rett og slett for stort og avstanden mellom innbyggere og politikere er på samme måte for stor.  

Vi observerer at Høyre i Østfold er sterkere tilhengere av Viken enn noen gang før.

Men velgerne skal ikke være i tvil: Dersom Arbeiderpartiet får bestemme så oppløses Viken fylkeskommune. Vi skal ta Østfold tilbake!

Jon Ivar Nygård, Elise Bjørnebekk-Waagen, Stein Erik Lauvås, Solveig Vitanza og Shakeel Rehman