Vi må satse på framtidas fag- og yrkesopplæring!

av: Sindre Lysø

SSB har slått fast at vi vil mangle 90 000 fagarbeidere i 2035. Uten nok fagfolk blir det vanskelig å få til et grønt industriløft og ikke minst blir det krevende å møte behovet innenfor helse- og omsorg som stadig blir større med en befolkning som lever lenger. Helsepersonellkommisjonen understreker det alvoret da de la fram sin innstilling nylig.

Vi er i en god situasjon i Norge der over halvparten av elevene søker seg til yrkesfagene. Det viser at vi har unge som tror på yrkesfagene, og som innser at det finnes mange spennende muligheter og gode jobber med fagbrev i hånd. Problemet handler om gjennomføring. Bare 47 % av de som begynner på yrkesfag ender opp med et fagbrev i løpet av 6 år. Årsakene er sammensatte, og handler om alt fra dem som bytter linje fordi de valgte feil linje til at vi har store grupper som ikke får læreplass. For den siste gruppa ender man typisk opp med å ta påbygg eller droppe ut.

Selv i en tid der arbeidsmarkedet er svært godt er det nesten 6000 elever som ikke får læreplass. Det er ikke godt nok når arbeidslivet skriker etter fagfolk, og det er ikke bra for alle de enkeltpersonene som ikke får fullført utdanninga si. Framover må vi dimensjonere utdanningstilbudet bedre i tråd med arbeidslivets behov og vi må sørge for at bedrifter og det offentlige er sitt ansvar bevisst og tar inn lærlinger. Kort sagt må vi klare å utnytte den fordelen vi har i Norge med høy rekruttering til yrkesfag. Da vil vi også kunne møte framtidas behov på en god og riktig måte.

Sindre Lysø

Sindre Lysø, foto: Kunnskapsdepartementet

Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering er i full gang med å lage en fag- og yrkesopplæring for framtida. Vi ønsker å lage helhetlige yrkesfaglige løp i et livslangt læring-perspektiv med muligheter for å bygge på med fagskole og styrke kompetansen gjennom hele arbeidslivet. Vi jobber tett sammen med fylkeskommunene om å satse på fullføring og kvalifisering av elevene til arbeidslivet som venter. Bare i år har regjeringa satt av om lag 460 millioner til dette arbeidet.

For å møte framtidas utfordringer er det ingen tvil: Vi må satse på fag- og yrkesopplæringa!