Sammen for Østfold

Skal vi lykkes med nye Østfold, må alle dra i flokk og vi må jobbe sammen!

Nye Østfold fylke har framtiden foran seg. Fylket vokser i antall innbyggere og i dag bor det godt over 300 000 mennesker her. Det er menneskene som bor her som er vår viktigste kapital. Det er de vi må satse på. Skal vi sikre en bærekraftig utvikling er vi avhengig av at alle får gjennomført utdanningen sin, at alle har tilgang på en god jobb, godt klima, gode friluftsområder og gode muligheter for å reise dit de skal. Det skal være godt for alle å leve og bo i Østfold.    

I krevende tider er utdanning og arbeid til alle viktigere enn noen gang før. Østfold Arbeiderparti vil være garantisten for at befolkningen i Østfold skal komme styrket ut av den krisen Norge er inne i.

Skal vi lykkes med nye Østfold, må alle dra i flokk og vi må jobbe sammen. Østfold Arbeiderparti vet at vi kan klare det. Vi gleder oss til nye Østfold!   

Er du enig med Østfold Arbeiderparti om Sammen for Østfold?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker