Helse i alt

Østfold har lenge vært langt fremme i arbeidet for en god folkehelse, men det er fortsatt mye som skal gjøres!

Østfold har lenge vært langt fremme i arbeidet for en god folkehelse, men det er fortsatt mye som skal gjøres. Vår største utfordring innen folkehelse i Østfold er sosial ulikhet i helse. Lavt utdanningsnivå og høye forskjeller merkes ikke bare i lommeboka, det merkes også på helsa. Svært få av de som er utenfor arbeidslivet er fornøyd med egen helse, og dette er forskjeller som også går i arv. God livskvalitet og helse skal være en rett, ikke noe man må være heldig for å få. Østfoldinger har manglende forventninger til framtida og ungdommen har store utfordringer når det gjelder psykisk helse. Derfor er det så viktig at vi jobber systematisk for å sikre god folkehelse og like muligheter for god helse. Arbeiderpartiet mener det er viktig å ha en helhetlig helsepolitikk der forebygging og samarbeid med alle deler av samfunnet er grunnlaget.

Østfold Arbeiderparti vil:

• Arbeide for god folkehelse og ivareta arbeidet mot sosial ulikhet i helse på alle politikkområder

• Utvikle og styrke samarbeidsprosjekter som helsefremmende barnehager og skoler

• Tilrettelegge for økt fysisk aktivitet på de videregående skolene

• Bidra til årlige midler til folkehelseprosjekter i kommunene og gjenopprette Østfold-helsa som et samarbeidsprosjekt med kommunene i Østfold

• Gjennomføre fylkesdekkende folkehelseundersøkelser

• Satse på god tannhelse som en viktig investering i folkehelse og utvide tilbudet til nye grupper

• Lage en folkehelsestrategi for Østfold og presentere den innen første halvdel av perioden

• Tilby sunn mat i kantinene

• Sikre god tilgang til friluftsliv og idrettsanlegg for alle over hele fylket

• Jobbe aktivt mot rusavhengighet

Er du enig med Østfold Arbeiderparti om Helse i alt?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker