Et grønt foregangsfylke

Å løse klimakrisen og sørge for et levelig klima for fremtiden er sosialdemokratiets store oppgave!

Å løse klimakrisen og sørge for et levelig klima for fremtiden er sosialdemokratiets store oppgave. For Arbeiderpartiet er det viktig å føre en rettferdig klimapolitikk. Det betyr at vi skal kutte utslipp samtidig som vi skaper nye, grønne jobber. Sosialdemokratiet har løst store oppgaver før og vi skal løse store oppgaver fremover. Østfold har mange muligheter som må gripes fatt i – vi kan bli et foregangsfylke på grønn industri. Arbeiderpartiet vil jobbe for at det er godt å leve i Østfold også i fremtiden.

Østfold Arbeiderparti vil:

• Styre Østfold fylkeskommune i tråd med FNs bærekraftsmål blant annet ved å bruke grønn teknologi

• At alle busser og ferger i Østfold skal være utslippsfrie innen perioden

• Bidra til å sikre at alle fylkeskommunale bygg blir selvforsynt med energi

• Etablere Energiforum Østfold og mobilisere og koordinere arbeidet med å sikre økt energiforsyning både til det offentlige, husholdninger og næringsliv i Østfold

• Arbeide for at det skal bli enklere å produsere ny energi

• Innføre et klimaregnskap og kutte over 60% av Østfold fylkeskommunes utslipp innen 2030

• At alle nye byggeplasser lagt ut av Østfold fylkeskommune skal være nullutslippsbyggeplasser

• I samarbeid med næringsliv og kommunene støtte energisparende tiltak og fornybar energi i områder med spesielt trykk på strømnettet og levekårsutfordringer, og sette det i sammenheng med industriens energibehov

• Videreutvikle Klima Østfold i tett kontakt med kommunene

• At alle nybygg i fylkeskommunen skal være energi og klimanøytrale

• Bidra til fremtidsrettet byggindustri med blant annet massivtre, tre, pluss- og passivhus

• Utvikle «Smarte byer» og satse på bærekraftig, grønn byutvikling

• Intensivere arbeidet for en frisk Oslofjord og bidra til økt samarbeid mellom stat, kommuner, regioner, landbruk og fiskerinæringen for å få det til

Er du enig med Østfold Arbeiderparti om Et grønt foregangsfylke?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker