Arbeid til alle - det gode liv i Østfold

Vi må skape for å kunne dele!

Vi må skape for å kunne dele. Mange av fremtidens jobber i Østfold er enda ikke skapt. Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere å satse for den som har en god idé og ta i bruk kompetansemiljøene vi har. Østfold har viktige nærings- og miljøklynger som må styrkes og sikres gode vilkår. Slik øker vi evnen til omstilling og sikrer fremtidig vekst. Arbeiderpartiet vil jobbe for full sysselsetting og skape flere arbeidsplasser i hele fylket. Legge den norske modellen til grunn for utvikling av flere arbeidsplasser og et sterkere næringsliv.   

Østfold Arbeiderparti vil:

• Arbeide for god tilgang til råvarer, og mulighet til eksport via jernbane for den industrien som er avhengig av dette

• Arbeide for økt kapasitet i strømnettet for å styrke næringsutvikling spesielt der det er aktuelt å etablere grønn industri

• Bruke- og samarbeide med eksisterende aktører innen miljø- og teknologi for å skape en dynamisk næringspolitikk for miljø, vekst og arbeidsplasser

• Jobbe for et tettere samarbeid der utdanning, forskning og næringsutvikling går hånd i hand

• Skape flere prosjekter som kan finansieres med midler fra EU- programmene

• Bidra til videreutvikling og forsterkning av teknologi og miljøklyngene i Østfold. Koble utdanningstilbudet sterkere på klyngene

• Arbeide for å støtte opp under satsingen på filmby i Indre Østfold

• Etablere komité for næringsutvikling og økt verdiskapning

• Videreutvikle partnerskap for næringsutvikling i tett samarbeid med partene i arbeidslivet

• Bidra til gode oppstartsmiljøer for gründere

• Sammen med kommunene langs Glomma jobbe for å utrede mulighet for økt turisme og turistbåt langs Glomma

Er du enig med Østfold Arbeiderparti om Arbeid til alle - det gode liv i Østfold?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker