Fylkestingskandidat

Trond Andreas Enger

49.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.

Trond Andreas Enger

Hvem er du?

Jeg er 67 år og fra Trøgstad, Selvstendig næringsdrivende. Tidligere rektor og PPT leder.