Fylkestingskandidat

Ingunn Fremmerlid

Ingunn Fremmerlid

48.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.