Fylkestingskandidat

Aase Mary Furali

46.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.

Aase Mary Furali

Fakta om Aase

 • Alder:
 • Bosted: Tune, Sarpsborg 
 • Sivilstatus: Gift, 2 barn
 • Jobb: Pensjonist siden 2017
 • Medlem i Fellesorganisasjonen
Aase Furali

Politisk erfaring:

 • Har sittet i styret i LO i Sarpsborg og Rakkestad i over 20 år.
 • Satt i Fylkestinget for Østfold en periode som vara og en periode som representant.
 • Har sittet som vara til Fylkestinget i Viken siden det ble dannet, og til dags dato.
 • Sitter som vara til Geografisk utvalg i Viken.
 •  Sitter i styret for Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk.
 • Sitter i styret for stiftelsen Hans Nielsen Hauge, som representant for Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk.